Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Mokymas iš širdies (nebaigta)

Mokymas iš širdies (nebaigta)

2009-06-16 17:11

Mokomės nuo pat pirmųjų mūsų gyvenimo dienų. Patiriame tiek daug smagių, nuostabių akimirkų. Pasaulyje viskas nauja, įdomu, atsiveria didelės galimybės tobulėti, pažinti. Stebime, kas vyksta aplinkui, mokomės iš aplinkinių pavyzdžių. Šitas  mokymosi procesas plačiają prasme trunka visą gyvenimą. 

Vienas iš mūsų svarbių etapų gyvenime yra mokymasis mokykloje. Ten praleidžiame net 12 savo jaunystės metų. Nors į mokyklą ateiname kaip susiformavusios asmenybės (iki 5 metų), tačiau santykiai ir bendravimas joje turi labai didelę įtaką tolesniam mūsų gyvenimui. Besimokant sutinkame labai daug naujų žmonių - tiek suaugusių, tiek savo amžiaus. Visi turi savo nuomonę, požiūrį į gyvenimą, savo suformuotas arba besiformuojančias vertybes. Kadangi mokykloje yra pilna  mokytojų,  pavaduotojų, direktorius, jų požiūris į viską  ir pavyzdys turi labai didelę įtaką moksleivio gyvenime. Turi būti rodomas ypatingai geras, teisingas pavyzdys. Mokytojas kaip gėrio etalonas turi šviesti moksleiviams.

 

Mokytojas - vienas iš stebuklų, kurio tikslas turi būti padėti, pakreipti mokinį tinkame linkme, kurią pats besimokantysis atrastų. Mokytojas atlieka ypatingo svarbumo misiją, juk mokyti ir padėti yra viena iš geriausių žmogaus savybių. Jei mokytojas atlieka savo pareigą iš pašaukimo, nuoširdžiai, sąžiningai ir mokytojo tikslai yra tinkami moksleivių atžvilgiu, mokymo procesas vyksta kokybiškiau.  Jei įdeda bent truputėli meilės į pamokų dėstomas temas - viskas keičiasi, moksleiviai noriai eina į jų pamokas, daro namų darbus, gerbia ir mėgsta patį minčių skleidėją. Yra pilna tokių mokytojų, kuriuos moksleiviai vertina, giria. Tokie mokytojai yra entuziastingi žmonės, dirbantys užsidegę ir kokybiškai. Tai žmonės, mylintys savo darbą.

Kas yra mokytojas dabar? Tai dažniausiai specialistas, puikiai suprantantis savo mokomą dalyką. Tačiau dažnai susiduriama su maža smulkmena - dažnas mokytojas yra geras teoretikas ir mažas praktikas. Pavyzdžiui jei dėstoma ekonomika, tai būtų privalu per savo gyvenimą turėti praktinės patirties kuriant verslą ar bent dirbti verslo struktūroje. Sausa teorija - dar maža. Sutinkame, kad matematika yra matematika - daug formulių, įvairių sprendimų būdų, tačiau per pavyzdžiui chemijos ar fizikos pamokas trūksta parodytos tikros praktinės naudos gyvenime.  Garantuoju, kad jei per pamokas būtų daugiau naudingos praktikos, moksleiviai labiau mėgtų mokyklą, nes žinotų, kad gaus joje daug naudingų žinių, ne tik sausos teorijos.

Ypatingai svarbu tikėti savo dėstomu dalyku. Mokant etikos, lietuvių, anglų, fizinio ir kitų disciplinų privaloma mokyti tikint tuo ką darai. Teorija negali būti sausai numesta kiekvienam moksleiviui ir parodyta, kad tai pats teisingiausias kelias. Pačio mokytojo permąstytas dalykas tampa šimtą kartų vertingesnis už paprastą perpasakojimą. Privaloma suprasti, ką mokai, kodėl tai svarbu moksleiviui. Ypatingai galingas ginklas sudominti moksleivius yra motyvavimas. Jei mokykloje būtų mus motyvavę tai pasiektume daug geresnius rezultatus. Pavyzdžiui jei kūno kultūros mokytojas būtų priėjęs teisingai prie mūsų ir ne per prievartą vertęs daryti prisitraukimus, atsilenkimus, o parodęs tikrą sporto naudą, mes daug daugiau būtume pasiekę rezultatų. Tas pats ir su kitais dalykais. Tik būtina pabrėžti tikrąją praktinę naudą realiame gyvenime, o ne pažymių knygelėje.

Tai kaip gi mokyti moksleivius? Turbūt dažnas pasakys - taip kaip mokoma dabar, mokoma jau šimtmečius ir kam čia išradinėti dviratį iš naujo. Tačiau jaučiame, kad ypač dabar mokslas ir pats mokymas reikalauja naujovių. Nebėra taip, kad užtenka moksleiviui kelis istorinius faktus žinoti ir gerai išlaikyti egzaminą. Žiūrėkime mokymo efektyvumo. Dabar iš esmės visi moksleiviai naudojasi internetu ir ten randa milžiniškiausią informacijos kiekį. Manau, kad bazines žinias galima duoti, tačiau svarbiausia išmokyti moksleivius patiems rasti jiems gyvenime naudingą informaciją - ne žuvies jiems reikia, o gerų kokybiškų meškerių.

Saulius Bagdonas