Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


 Esame dėkingi visiems Didiems žmonėms, kurie per savo gyvenimą pasakė daug nuostabių frazių. Jos, laikui einant, tapo auksinėmis mintimis. Ne veltui dabar  galime jomis pasidalinti čia!

 

1. Tai, ką darysi šiandien, tą darysi ir rytoj. Konfucijus

2. Kas nedirba, tas nevalgo. Liaudies ismintis

3. Nugalėti blogus įpročius galima šiandien, o ne rytoj.  Konfucijus

4. Kas bus jei šį mėnesį priaugome vieną kilogramą, kitą dieną dar vieną? - Bodo Shafer "Knyga nugalėtojų principas".

5. Sutelk dėmesį į save ir pajamas duodančią veiklą. Bodo Shafer "Knyga nugalėtojų principas"

6. Niekas taip neparodo charakterio kaip geras  elgesys ginčijantis, jei ginčo negalima išvengti. H. Teiloras

7. Ginklams žvangant įstatymai tyli. Ciceronas

8. Narsus ne tik tas, kuris nugali savo priešus, bet ir tas, kuris valdo savo aistras. Demokritas

9. Savęs suvaldymas - aukščiausia valdžia, vergavimas savo aistroms - nykiausia vergija. Seneka

10. Norint išlaikyti dvasios stiprybę, reikia rūpintis kūno tvirtumu.  V.Hugo

11. Gyvybė reikalauja judėjimo.

12. Sokratas buvo išmintingas todėl, kad nemanė žinąs ko nežinojo. Ciceronas

13. Nebijok nežinojimo, bijok klaidingo žinojimo. Dėl jo yra visas pasaulio blogis. L. Tolstojus

14. Neturėjimas mokslo nėra proto trūkumas, o mokslo žinios nėra genijaus požymis. L. Vovenargas

15. Daug esama žmonių, kuriuos mokytumas paverčia nemokšomis, žmonių, kurie kuo daugiau skaito, tuo mažiau žino. H.T.Boklis

16. Reikia žinoti apie viską po truputi, bet viską apie nedaugelį dalykų. K.Timiriazevas

17. Vienam žmogui nelemta puikuotis visais talentais. Stendalis

18. Kas nori pasiekti ką nors didžio, turi mokėti save apriboti. O kas, priešingai, nori visa ko, tas iš tikrųjų nieko nenori ir nieko nepasieks. G. Hėgelis

19. Išmintingas - kuris žino vertingus dalykus, o ne daugelį. Eschilas

20. Klysta kas mano, kad žinoti yra privalumas. Svarbu ne žinių kiekis, o jų kokybė. L.Tolstojus

21. Mes žinome daugiau nenaudingų dalykų, nei naudingų. L.Voverangas

22. Darbas - tai svarbiausia gyvenime. Iš visų nemalonumų, iš visų bėdų galima išsivaduoti vien tik darbu. E.Hemingvėjus

23. Jei nėra sielvarto gyvenime, nėra ir meilės gyvenimui. A.Kamiu

24. Reikia išmokti gyventi dvasios, o ne materijos šalyje. Vydūnas

25. Gyvenimas - tai kalnas: kopiame lėtai, žemyn lipame greitai. G.de Mopasanas

26. Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame. R.V.Emersonas

27. Dauguma žmonių savo pirmąją gyvenimo pusę nugyvena taip, kad sugadintų antrąją. Ž. de Briujeras

28. Norite, kad gyvenimas jums šypsotųsi, iš pradžių dovanokite jam savo gerą nuotaiką. B.Spinoza

29.Tik prasmingai nugyventas gyvenimas -ilgas. Loeonardas da Vinčis

30. Neapkęsti gyvenimo galima tik dėl apatijos ir tingumo. SENEKA

31.Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį. SENEKA

32. Žmogaus gyvenimas panašus į geležį. Vartojamas jis nusitrina, o nevartojamą suėda rūdys. Katonas Vyresnysis

33. Mes ne tam gyvename, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume. Sokratas

34. Apie žmogų galima spręsti iš to, kaip jis elgiasi sunkiomis aplinkybėmis. V.Pratolinis

35. Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. D.S.Džordanas

36. Daugelis mano esą geros širdies, o iš tikrųjų jie tik silpnų nervų. M.Ebner-Ešerbach

37. Kuo žmogus mažiau mąsto arba žino apie savo privalumus, tuo labiau mums patinka. R.V.Emersonas

38. Žmonėms, nesiklausiantiems patarimų, neįmanoma padėti. B.Franklinas

39. Žmogus visą gyvenimą praleidžia tikėdamasis ir miršta dar  turėdamas vilties. Volteras

40. Žmonės tokie, kokie yra, ne gimsta, bet tampa. K.A.Helivecijus

41. Kuo žmogus protingesnis, tuo daugiau pastebi žmonėse gero. B.Paskalis

42. Tas, kuris žmones myli, o pats nėra mylimas, tegu ištiria savo požiūrį į artimuosius. Mencijus

43. Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į dievus. Sokratas

44. Dėl savo nelaimių žmonės linkę kaltinti likimą, dievus ir visa kita, bet tik ne save. Platonas

45. Kilnus žmogus reikalauja iš savęs, o prastuolis – iš kitų. Konfucijus

46. Žmogus, atkakliai kartojantis nesąs kvailys, paprastai turi dėl to kažkokių abejonių. V.Mizneris

47. Medis, kuris per dažnai persodinamas, negali suleisti šaknų. F.De Rochas

48. Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. M.de Servantesas

49. Tai, kas neprotinga, negali trukti ilgai. Kurcijus

50. Neprotingas žmogus gali susižavėti kiekvienu mokymu. Heraklitas Efesietis

 51. Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina. M. Frišas

52. Laikas – pinigai; daugelis juo moka savo skolas. H.V.Šo

53. Vidutiniam žmogui rūpi laiką prastumti, o talentingas stengiasi laiku pasinaudoti. A.Šopenhaueris

54. Kas trumpina man laiką? Darbas. O kas jį neapsakomai ilgina? Tinginystė. J.V. Gėtė

55. Laikas nutrina klaidą ir nuglūdina tiesą. G.de levisas

56. Laikas kaip pinigai: nešvaistykite jo ir turėsite pakankamai. G.De Levisas

57. Tausokite laiką: tai audeklas, iš kurio pasiūtas gyvenimas. S.Ričardsonas

58. Iš laiko ir žmonių galime laukti visko. L. De Voverangas

59. Didžiausia gyvenimo dalis praeina piktą darant, didelė – nieko nedarant ir visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. SENEKA

60. Šykštumas kilnus tik eikvojant laiką. Seneka

61. Laikas - pati didžiausia iš visų brangenybių. Teofrastas

62. Laikas atskleidžia visa, kas slapta, ir slepia visa, kas aišku. Sofoklis

63. Žinok viskam saiką. Chilonas

64. Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis. F.de Larošfuko

65. Galima kitam protingai patarti, bet negalima kito išmokyti protingai elgtis. F.de Larošfuko

66. Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta. J.V. Gėtė

67. Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda. Sokratas

68. Neklausantiems patarimų žmonėms neįmanoma padėti. B.Franklinas

69. Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti. R.Rolanas

70. Protingas sugebės daug ko pasimokyti iš priešo. Aristofanas

71. Kai nori pasitarti su kuo nors apie savo reikalus, pirmiausia susidomėk, kaip jis tvarko savuosius. Isokratas

72. Klausk patarimo to, kuris moka nugalėti pats save. Leonardas da Vinčis

73. Geras patarimas niekada nebūna pavėluotas. B.Džonsonas

74. Patark ne tai, kas maloniausia, o tai, kas geriausia. Solonas

75. Nesiūlyk niekam to, ko pats nori; skoniai skirtingi. B. Šo

76. Niekada neteikite neprašytų paslaugų. H. Balzakas

77. Niekuomet nepatarinėkite tam, kuris iš jūsų prašo tik pinigų. P.Kalderonas

78. Mes dalijame patarimus kibirais, o vartojame juos lašais. V.Oldžeras

79. Visų sunkiausia - pažinti save, visų lengviausia - patarinėti kitiems. Talis

80. Valia gali pakeisti net mūsų delnų linijas. Ž.Kokto

81. Būk savo noro viešpats ir savo proto tarna. M.Ebner-Ešenbach

82. Mūsų gyvenimas tiek vertas, kiek  mums kainavo nugalėti jo sunkumus. F.Moriakas

83. Tvirtumas yra proto narsa; jis reiškia šviesų ryžtą; užsispyrimas, priešingai, reiškia nuovokos praradimą. Volteras

84. Kitiems atleisk daug, sau - nieko. Publijus Siras

85. Kam trūksta tvirtos valios - trūksta proto. V. Šekspyras

86. Be principų ir be valios žmogus panašus į laivą be vairo ir be kompaso, keičiantį savo kryptį vos pasisukus vėjui. S.Smailsas

87. Visų stipriausias - mokantis valdytis. Seneka

88. Neryžtingas žmogus niekada negali priklausyti sau. V.Fosteris

89. Didžiausia pergalė - pergalė prieš save. P.Kalderonas

90. Nėra nieko žavingesnio už valią, nugalinčią neklusnų kūną. R.Rolanas

91. Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. Ž.Amadas

92. Teisindamiesi neretai įtikinėjame save, kad nepajėgiame pasiekti tikslo; iš tikrųjų esame ne bejėgiai, o bevaliai. F.de Laforšuko

93. Tinkamam elgesiui valios stoka pragaišingesnė už žinių stoką. H.Spenseris

94. Ryžtas ir valia dažnai silpnam protui suteikia pranašumą prieš stipresnį. V.Vertas

95. Kai neturima valios, nematoma ir kelio. B.Šo

96. Įvykių raida priklauso nuo mūsų ryžtingos valios ir mūsų pastangų. H.Dž.Velsas

97. Savigarba ir noras save įtvirtinti suteikia žmogui jėgų priešintis likimo smūgiams. E.Telmanas

98. Kiekvienas iš mūsų pats įkainuoja savo asmenybę; būti dideliu ar mažu - priklauso nuo žmogaus valios. S.Smailsas

99. Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę. Arabų patarlė 

100. Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam. Anglų patarlė

101. Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems. Anglų patarlė

102. Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta. Vokiečių patarlė

103. Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti. Vietnamiečių patarlė

104. Spjūvio atgal negrąžinsi. Japonų patarlė

105. Pinigai - geras tarnas, bet blogas šeimininkas. Arabų patarlė

106. Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis. - tiesiog gera mintis

107. Nesiimti jokių darbų - tai pirmas išminties požymis; pradėjus darbą - užbaigti iki galo - antras išminties požymis. Senovės indų posakis

108. Žodis, kurio tu nepasakei - tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu. Kiniečių posakis

109. Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.- tiesiog gera mintis

110. Ne darbų turime bijoti, bet savo minčių.- tiesiog gera mintis

111. Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas - ko jis vertas.

112. Nieko, kad namas sudegė, bet užtat blusos nudvėsė. Korejiečių patarlė

113. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve. Armėnų patarlė

114. Yra dvi priemonės prieš kūniškus ir dvasinius susirgimus: arba gydytis, arba negalvoti apie tai. Senovės indų posakis

115. Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli. Kiniečių patarlė

116. Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas - protu. Kiniečių patarlė

117. Joks didis dalykas pasaulyje neapsiėjo be aistros. G. Hėgelis

118. Tas, kuris išmano ir dedasi neišmanančiu, yra šaunuolis. Tas, kuris neišmano ir dedasi išmanančiu, yra ligonis. Lao Dzė

119. Išmintingas ne tas, kuris išmano daug, o tas, kurio išmintis vertinga. Eschilas

120. Laimingas tas, kuriam teko pažinti reikšmių priežastis. Vergilijus

121. Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai. Seneka Jaunesnysis

122. Kaip daug dalykų buvo laikomi neįmanomais, kol nebuvo įvykdyti. Plinijus Vyresnysis

123. Reikia stengtis suvokti, ne kuris žino daugiau, o kuris žino geriau. M.De Montenis

124. Patyrimas - universali mokslų motina. M. de  Montenis

125. Tai, ką žinome, yra taip menka, palyginti su tuo, ko nežinome. P.S.Laplasas

126. Tas, kuris paaiškina viską, nepaaiškina nieko. Ž.Volfromas

127. Patys takelio nesuranda, o kitiems kelią rodo. K. Enijus

128. Žmogaus protas viską atrakina trim raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajot. Tai apima viską. V.Hugo

129. Visa mūsų didybė - mintis. Ne erdvė ir ne laikas, kurių negalime užpildyti, išaukština mus, o būtent mūsų mintis. B.Pasaklis

130. Svarstykite neskubėdami, bet veikite ryžtingai; nusileiskite kilniaširdžiai, o priešinkitės tvirtai. Č.K.Koltonas

131. Būdingiausias išminčiaus bruožas - kantrybė. H.Ibsenas

132. Aukščiausioji žmogiškoji išmintis - sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir išlaikyti ramybę per visas audras. D.Defo

133. Nepergyvenk, kad šiandien bus pasaulio pabaiga - Australijoje jau rytdiena.  Charles Schulz

134. Gyvenimas - tai ne problema, kurią reikia išspręsti, o realybė, kurią reikia patirti. Soren Kierkegaard

135. Pesimistas kiekvienoje galimybėje mato problemas, optimistas - galimybės kiekvienoje problemoje. Winston Churchill

136. Kad pasisektų, Jūsų sėkmės noras turi būti didesnis, negu jūsų nesėkmės baimė. Bill Costly

137. Tinkamą laiką sunku nutaikyti, bet lengva pražiopsoti. Si–ma Cjenas

138. Išsirinkite mėgstamą darbą ir Jūs nedirbsite ne dienos, o džiaugsitės gyvenimu! Konfucijius

139. Išlieka ne stipriausios ir net ne protingiausios rūšys, o tos, kurios geriausiai prisitaiko prie pokyčių. Čarlsas Darvinas

140. Sėkmės paslaptis - tai tikslo pastovumas. Bendžaminas Dizraelis

141. Siekiant sėkmės, pirmiausia būtina pamilti savo darbą. M. Loret

142. Kad gautum tai, ko nori iš gyvenimo, visų pirma būtinai turi apsispręsti - ko tu nori. Ben Stein

143. Nedelsk! Laikas niekada nebus „kaip tik tinkamas“. Pradėk čia ir dabar, daryk tai tokiomis priemonėmis, kokias turi, geresnes rasi pakeliui. Napaleon Hill

144. Jei nori vietos po saule, turi susitaikyti su vienu kitu nudegimu. Abigailas Van Burenas

145. Išleisk vienu centu mažiau nei uždirbi - ir turėsi perteklių. Bendžaminas Franklinas

146. Žmonės, amžinai neturintys laiko, paprastai nieko neveikia. G.K.Lichtenbergas

147. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą. Paulo Coelho

148. Eilinis žmogus rūpinasi, kaip prastumti laiką, o talentingas stengiasi jį panaudoti. A. Šopenhaueris

149.  Svarbiausia laiko planavimo pamoka, kurią man teko išmokti - neužsiiminėk smulkme, nevaryk sau streso  dėl darbų, kurių reikia kažkam kitam. Daryk tai, kas tikrai prasminga, daug ką keičia ir duoda svarų kaupiamąjį efektą. - Aurimas Guoga

150. Jei ketini atsinaujinti, daryk tai kasdien. - Konfucijus

151. Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties (nusistatytas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum nė svajojęs.- Paul Gauguin

152. Prieš išmokdamas nugalėti kitus, pirmiausiai turi išmokti tvirtai laikytis ant kojų. - Kinų išmintis

153. Niekada nelauk, kol turėsi laiko. - Kinų išmintis

154. Gyventi Čia ir Dabar, vadinasi suvokti akimirką ir jos laikinumą. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas"

155. Gyventi šia akimirka, vadinasi, sutelkti į ją visą savo dėmesį. Ją visiškai išnaudoti, tačiau ir viską jai atiduoti. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas"

156. Galbūt būna geresnių laikų. Tačiau šis yra mūsų. - Žanas Polis Sartras

157. Išminčius kaip vaikas, kuris viskuo gali stebėtis. - Tibeto išmintis

158. Norėdamas nupiešti bambuką, visą gyvenimą turi piešti bambukus. Tada gal ir galėsi nupiešti bambuką. - sakoma Kinijoje.

159. Pasiryžk ir darbas bus atliktas. - Konfucijus

160. Ryžtingumas neturi nieko bendro su ilgas metais. - Šaolino vienuoliai

161. Užmerk akis. Tai, ką pamatysi, bus tavo. - Giunteris Eichas

162. Kančią sukelia nepasitenkinimas ir godulys.  - Buda

163. Atmink, kad godulys paverčia tave nuspėjamu, pažeidžiamu ir prieinamu šantažavimui. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas"

164. Žmogus, kuris visiems nori būti geras, neišvengiamai pralaimės tarp daugybės tų, kurie nėra geri. Todėl jis turi mokytis, kaip nebūti geram, ir šiuo mokėjimu naudotis arba nesinaudoti, priklausomai nuo to, ko reikalauja proga. - Nikolas Makiavelis

165. Nusišypsok ir užmiršk. - Kinų išmintis

166. Kai esi susijaudinęs tai nedaryk ir nesakyk nieko. Lėtai įkvėpk kelis kartus ir palauk, kol dvasia vėl nusiraminus bus skaidri. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas"

167. Jei labai skubi, eik lėtai. - Kinų išmintis

168. Pasiekti tikslą yra tai pat blogai, kaip ir niekada jo nepasiekti. - Konfucijus

169. Priversti  žmogų skubėti, vadinasi, išprovokuoti jį klaidoms. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas"

170. Jau geriau nieko neveikti, nei didelių pastangų dėka nieko nepadaryti.- Laodzė

171. Išminčius mokosi iš kitų klaidų. Kvailys - iš savųjų. - Konfucijus

172. Mažo ūgio vyrai nuolat turėtų galėti įsijausti į didelių žmonių padėtį, o didelio ūgio vyrai - į mažo žmogaus padėtį. - Miyamoto Musashis

173. Gamta, iš viso to, kas galima, sukuria geriausiai. - Aristotelis

174. Egzistuoja trys apsisprendimo būdai: pirmasis mėgdžiojimu, jis yra paprasčiausias; antrasis - apsvarstymu, šis yra kilniausias; o trečiasis - patirtimi. Jis yra karčiausias. - Konfucijus.

175. Jei savo priešininkui penkiskart pritarsite, o šeštą karą dar išplėtosite jo argumentus, tai šis nuo šiol ju slaikys jus labai kompetentingu. Ir bus labai palankus jūsų idėjoms. -iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas" 

176. Kas praeidamas sugeba pasinaudoti proga, tam nereikia svajoti apie laimę. - Kinų išmintis

177. Išnaudodamas progą, nereikšmingas ir neturtingas žmogus gali tapti pranašesnis už kilnųjį ir turtingąjį, o mažas ir silpnas - įveikti didelį ir stiprų. - Liu Bu Ve

178. Kuo nelankstesnis priešininkas, tuo jis mažiau pavojingas. - -iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas" 

179. Jei priešininko negali nugalėti, turi jį apkabinti. - kinų išmintis

180. Pyktis yra vėjas, kuris užpučia proto šviesą. - RObertas Grenas Ingersollas

181. Apsimesk esąs visiškai silpnas, kad priešas imtų didžiuotis - Sunzis Karo mene

182. Išmintingas žmogus pasiekia pergalę ir tuo pasitenkina. Jis nesiima smurto. - Laotzė

183. Įtemk lanką, bet nešauk! Veiksmingiau yra, kai vis dar bijomasi. - kinų išmintis

184. Valdžia neduodama, ją žmogus pasiima. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas" 

185. Jei liksi nekintantis, tai tavo širdis bus amžinai sukaustyta. - Ryokanas

186. Kai atsiskiri, viskas vyksta savaime. Pasaulį valdo tie, kurie moka atsiskirti. - Laotzė

187. Daug reikalauk iš savęs ir nesitikėk nieko iš kitų. Tada mažiau reikės piktintis. - Konfucijus

188. Svarbi kovotojo savybė yra suvokti, kad viskas, ką darome, turi priežastį. Nei blogą, nei gerą, -tiesiog savo priežastį. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas" 

189. Dvasia yra viskas. Esi tas, ką mąstai. - Buda

190. Atmink, kad visa, kas esi ir kuo tapsi, glūdi tavyje. - iš Bernhard Moestl knygos "Šaolinas" 

191. Kas žmones pažįsta - yra išmintingas. Kas pažįsta save - nušvitęs. - Laotzė

192. Žmonės, kurie mėgsta tai, ką nuolat daro, daro tai gerai. - Joe Gibbs

193. Nepažįstu nei vieno, kuris pasiekė aukštumų be sunkaus darbo. Tai ir yra receptas. Jis ne visada tau padės pasiekti aukštumų, bet padės prieiti labai arti jų. Margaret Thatcher

194. Naujos idėjos turi tris etapus:-Tai neįmanoma.-Tikriausiai tai galima padaryti, bet neverta.-Aš visą laiką žinojau, kad tai gera idėja! - Artūras Klarkas

195. Tas, kuris kiekvieną rytą susiplanuoja dienos darbus, ir laikosi savo plano, turi savo rankose giją, kuri išves jį iš labai įtempto gyvenimo labirinto. - Viktoras Hugo

196.  Mes neturime įprasti laukti įkvėpimo, kad imtumėmės veiksmų. Veiksmai visada pažadina įkvėpimą. Įkvėpimas retai pažadina veiksmus. Frankas Tiboltas

197. Yra tik du būdai kaip gyventi. Vienas - galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas. Albertas Einšteinas

198. Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti. Koko Šanel

199. Galvok apie savo dabartines gerąsias savybes, kurių kiekvienas turi; negalvok apie savo buvusias nesėkmes – visi jų yra patyrė. Čarlzas Dikensas

200. Vadovavimas remiasi įkvėpimu - ne dominavimu; bendradarbiavimu - ne bauginimu. William Arthur Wood

201. Gyvenk geriausiai, kaip gali, galvok geriausiai, kaip gali, ir daryk geriausiai, ką šiandien gali, kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus netrukus įsilies į amžinybę".- tiesiog labai  gera citata.

202. Labai lengva sėdėti ir stebėti. Sunku atsistoti ir imtis veiksmų. -Al Batt

203. Vidutinybės turi norų ir svajonių. Pasiekiantys žmonės turi tikslų ir planų.

204. Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. - Livijus

205. Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis nuslėpti. L. da Vinčis

206. Balsas lengviausiai išduoda žmogų - jis sklinda iš vidaus. - L. Bušma

207. Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį. T.A.Edisonas

208. Žmogaus išsiauklėjimą rodo jo elgesys kivirčo metu. -G.B.Šou

209. Jei kalbi - tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą. - Indėnų patarlė

210. Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia. -A.Linkolnas

211. Žvėrys, gyvendami su mumis, tampa naminiais, o žmonės, bendraudami tarpusavyje, tampa laukiniais. - Heraklitas

212. Būti geram labai lengva, būti teisingam - štai kas sunku. - V.Hugo

213. Patardamas ieškok kuo padėti, o ne patikti. - Solonas

214. Kiekviena problema turi sprendimą. Vienintelis sunkumas - jį rasti. -E. Nefas

215. Atsiremti galima tik į tai, kas priešinasi. - B.Paskalis

216. Didžiausia netektis - laiko netektis. -Ž.de Biufonas

217. Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. - N.Gandževi

218. Lankas lužta nuo per didelės įtampos, o dvasia-nuo nusilpimo.-P.Siras

219. Galvok, ką kalbi, netgi tada, kai juokauji. - Kazachų išmintis

220. Žmogaus veidas visada atspindi vidinį pasaulį, ir klaidinga manyti, kad mintis neturi atspalvių. -V.Hugo

221. Leisk kitam laisvai pasisakyti, jei nori išgirsti tiesą. -P.Siras

222. Kai sakau tiesą, niekada netenka krimstis dėl prastos atminties. -Dž.Braunas

223. Verčiau būti giriamam negu pačiam girtis. -Demokritas

224. Kalba - mąstymo priemonė..Kalbėti bet kaip reiškia ir mąstyti bet kaip: netiksliai, apytikriai, nepatikimai. -A.Tolstojus

225. Trys  pagyrimo žodžiai suminkština kiekvieno žmogaus širdį. - T.S.Lai

226. Sėdėti ir laukti, kol sėkmė už jūsų užklius, ar eiti ir paieškoti, kur ji pasislėpus? - N.Chilas

227. Ir charakterio, ir menierų, ir stiliaus gražiausia savybė - paprastumas. - H.V.Longfelas

228. Aš dar nesutikau katino, kurį jaudintų, ką apie jį kalba pelės. - J.Bulatovičius

229. Dideli darbai nedirbami iš karto. -Sofoklis

230. Keliaudami galite susibadyti spygliais, bet stovėdami vietoje napamatysite rožių.-G.Spa

231. Dideli žmonės ankščiau už kitus pamato tekančią saulę. -Indėnų patarlė

232. Žmogus nėra laisvas, jei negali įsakinėti pats sau. -Pitagoras

233. Apie save mes sprendžiame pagal savo idealus, apie kitus - pagal jų darbus. - Nikelsonas

234. Kas bijo savo šešėlio, neturi vietos po saule. - Arabų išmintis

235. Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti. - Konfucijus

236. Padaryk, jei nemoki prižadėti. -M.Geninas

237. Visada būk savo valios šeimininkas ir savo sąžinės vergas. -M. fon Ebner -Ešenbachas

238. Pusė žmonijos turi ką pasakyti, bet tyli,  o kita pusė - neturi ko pasakyti, bet be pertraukos kalba. -R.Frostas

239. Viskas žmogaus rankose.Todėl jas reikia kaip galima dažniau plauti. -S.J.Lecas

240. Stebuklas visada yra kažkur arti nevilties. -E.M.Remarchas

241. Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų rasti, sukuria. -V.E.Čeiningas

242. Sunkiausia gyvenime nuspręsti, kuriuos tiltus pereiti, o kuriuos sudeginti. -D.Raselas

243. Kūnas - tai sodas, kurio sodininkas - mūsų valia. -V.Šekspyras

244. Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gera draugui. -Hipokratas

245. Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro ryškią savo asmenybę ir todėl jis yra nors mažas menininkas. -Vydūnas

246. Pavojingiausias dalykas pasaulyje - šokti per bedugnę dviem šuoliais. -D.L. Džordžas

247. Gerbk save, jeigu nori, kad tave gerbtų. -B.G.I Moralis

248. Kadangi negalime padaryti visko, ko norite, tai norėkite tik to, ką galite padaryti. -Terencijus

249. Dalį laiko iš mūsų pavagia, dalį - atima, o dalis nepastebimai dingsta. - Seneka

250. Pasaulyje didžiausia neištirta teritorija - tai teritorija tarp mūsų ausų. -B. O'Brajenas

251. Išminčius gėdijasi savo trūkumų, bet nesigėdija juos šalinti. - Konfucijus

252. Padaryti galima viską. Sunkiausia būna sužinoti, kaip tai padaryti. -E.Alenas

253. Daugumai patirtis tartum laivagalio ugnys apšviečia tik nueito kelio atkarpą. - S.T.Kolridžas

254. Būk didis žmogus ir kitus padaryk didžiais žmonėmis. -V.Templis

255. Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų priešais, o priešai taptų draugais. - Heraklitas

256. Didis žmogus ištiesia ranką, mažas - pakiša koją. -Senolių išmintis

257. Reikia žiūrėti į žmonių visų, o ne į juos. - F.Česterfildas

258. Žmogus negali gyventi atsiskyręs, jam reikia bendrauti. - J.V.Gėtė

259. Kaklaraištis, batraiščiai ir liežuvis atsiriša pačiu netinkamiausiu momentu.- V.Gžeščikas

260. Kelią pažinsi geriau, juo keliaudamas negu tyrinėdamas visus pasaulio žemėlapius. -Dž.Braunas

261. Tėkmės dėsnis: tik plaukiantys pasroviui išplaukia į plačius vandenis. -J.Laucius

262. Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą - nuolatos tobulinti. -Kinų išmintis

263. Reikia kalbėti garsiai, kad tave girdėtų. Reikia kalbėti tyliai, kad tavęs klausytų. -P.Klodelis

264. Nereikia tikėti viskuo, ką girdime.-Ciceronas

265. Muilas ne tik švaros, bet ir trinties sumažinimo priemonė. -E.Puzinauskas

266. Gyvenimo sėkmė daug labiau priklauso nuo mokėjimo bendrauti nei nuo talento. -Dž.Labokas

267. Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. -N.Gogolis

268. Mes tyra širdimi paprastai giriame tiktai tuos, kurie gėrisi mumis. -F.de Larošfuko

269. Kuklus ne tas, kuris abejingas pagyrimams, o tas, kuris atidus kiekvienoms pastaboms. -Ž.Polis

270. Nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas. -Dionisijas.

271. Laikas yra tikrasis šeimininkas, žmogus - tik svečias. -Kinų patarlė

272. Žmogui būdinga išdidžiai žiūrėti į tuos, kurie jam pataikauja, ir pagarbiai - į tuos, kurie prieš jį neklupo. -Fukididas

273. Niekas negali spręsti apie kitus, kol neišmoko spręsti pats apie save. -J.V.Gėtė

274. Nėra prasmės prisiminti praeitįm jei ji neturi įtakos dabarčiai.-Č.Dikensas

275. Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče. - Kinų patarlė

276. Garbė ir ramybė viename guolyje nemiega. -M.Montenis

277. Gyvenimas - kalnas, į kurį kopi ilgai, o nusileidi greitai. -G.Mopasanas

278. Blogiausia vėjarodžiui, kai nutyla vėjas: reikia galvoti, kur rodyti. -S.Jonauskas

279. Kaltink save, o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi. -Kinų patarlė

280. Lengva paslėpti neapykantą, sunkiau - meilę, bet sunkiausia - abejingumą. -L.Berne

281. Iš visų vagių patys blogiausi kvailiai: jie grobia iš mūsų laiką ir nuotaiką. -J.V.Gėtė

282. Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla. -Ž.Ž.Ruso

283. Didžiausias lobis būtų taurių ir gražių minčių rinkinys, -Ž.Deililis

284. Kitiems mes sudarome taisykles, sau -išimtis. -Š.Lemelis

285. Bendravimas - tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir paties gyvenimo prasmė. -Dž.A.Pirsas

286. Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto. -Kinų patarlė

287. Reikia daug išgyventi, kad taptum žmogumi. -A.de S.Egziuperi

288. Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą. -L.Tolstojus

289. Mirti - tai niekis, baisu negyventi.  -V.Hugo

290. Duok saulę žmogui, jis ilgėsis ledo. -J.V.Gėtė

291. Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei jiems būtų taip pat lengva tylėti, kaip ir kalbėti. -B.Spinoza

292. Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. -R.Tagorė

293. Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.  -A.de S.Egziuperi

294. Niekas neneigia: tiesa gyvenime nugali, tik mums neužtenka gyvenimo. -V.Reimeris

295. Didžiausia laimė gyvenime-žinoti, kad esi mylimas.-V.Hugo

296. Mylėti kokią nors būtybę, vadinasi, sutikti su ja senti. -A.Kamiu

297. Būti žmogumi - tai reiškia būti atsakingam. -A.de S.Egziuperi

298. Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta. -J.V.Gėtė

299. Garbė - tai mūsų išorinė sąžinė, o sąžinė - tai mūsų vidinė garbė. -A.Šopenhaueris

300. Už kvailus norus kartais žiauriai baudžiama jų išsipildymu. -I.Kurcas

301. Entuziazmas yra didžiausias turtas pasaulyje. Jis nugali pinigus, galią ir įtakingumą. Jis yra toks pats svarbus, kaip ir tikėjimas savo veiksmais.- Henry Chester

302. Tiesa - visai ne tai, ką galima įtikinamai įrodyti, o tai, kas viską daro paprasta ir suprantama. -A. de S.Egziuperi

303. Ko darai daryk protingai ir žiūrėk tikslo. -Ovidijus

304. Joks autoritetas neturi viešpatauti protui, priešingai, protas turi viešpatauti autoritetui ir jį valdyti. -P.Ramas

305. Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti. -O.Balzakas

306. Tas, kuris pasiekė ką nors didingo, buvo vienas iš tų, išdrįsusių patikėti, jog kažkas jo viduje yra pranašesnis už susiklosčiusias aplinkybes. -Bruce Barton

307. Jei žmogus nerado dėl ko verta mirti, jis gyvenimui netinkamas.-Martynas Liuteris Kingas

308. Nėra nieko pavojingesnio visuomenėje už žmogų be charakterio. - Ž.L.Dalamberas

309. Mylėti - tai reiškia žiūrėti vienas į kitą, tai reiškia žiūrėti visiems viena kryptimi. -A. de S.Egziuperi

310. Į gerą sunku pastūmėti pamokymais, lengva pavyzdžiu. -Seneka

311. Laivė - tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai. -Š.Monteskjė

312. Norint tobulinti protą, reikia daugiau mąstyti, negu mokytis atmintiniai. -R.Dekartas

313. Dvidešimties metų žmogų valdo norai, trisdešimties -protas, keturiasdešimties -išmintis. -B.Franklinas

314.  Pagarbus sūnus yra tas, kuris nuliūdina savo tėvą ir motiną nebent liga.-Konfucijus

315.  Nuostabu yra mokytis ir, laikui atėjus pritaikyti savo žinias darbe! Džiugu yra kalbėtis su bičiuliu, atvykusiu iš toli! Kilnu yra neįsižeisti, kai esi neįvertinamas pagal nuopelnus! -Konfucijus 

316. Žmogus, praradęs žmoniškumą, neilgai jausis suvaržytas, tačiau neilgai tuo ir džiaugsis. -Konfucijus

317. Stebėkite žmogaus elgesį, gilinkitės į jo poelgių priežastis, pažvelkite į jį, kai jis ilsisi. Ar ir tada jis liks jums mįslė?-Konfucijus

318. Susitikęs su garbingu žmogumi, galvok, kaip jam prilygti. Susitikęs su nedoru žmogum, stebėk pats save ir pats save teisk.-Konfucijus

319. Senovėje žmonės nemėgo daug kalbėti. Jie laikė gėda atsilikti nuo savo žodžių. -Konfucijus

320. Mano tikslas – tiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama – žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. -Konfucijus

321. Net ir būdamas su dviem žmonėmis aš tikrai rasiu ko nors iš jų pasimokyti. Aš pasistengsiu sekti jų privalumais, o iš silpnybių mokysiuos. -Konfucijus

322. Kilnus žmogus padeda žmonėms pamatyti tai, ką jie turi gera, ir nemoko matyti to, ką jie turi bloga. Nedoras žmogus elgiasi atvirkščiai! -Konfucijus

323. Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, - vadinas, netekti žmogaus. O kalbėti su žmogum, kuris pokalbio nevertas,- vadinas, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių. -Konfucijus

324. Tas, kuris negali išmokyti gėrio savo namiškių, negali mokytis ir pats. -Konfucijus

325. Kilnus žmogus ištvermingai pakelia nelaimes, o negarbingą žmogų nelaimės sugniuždo. -Konfucijus

326. Pabandykite būti nors truputį geresni, ir jūs pamatysite, kad nebegalėsite blogai pasielgti. -Konfucijus

327. Vertindamas žemiškus reikalus kilnus žmogus nieko neneigia ir neteigia, o viską matuoja teisingumu. -Konfucijus

328. Kilnus žmogus iš nieko nelaukia apgaulės, tačiau kai jį apgauna, jis tai pastebi pirmas. -Konfucijus

329. Būkite griežti sau ir švelnūs kitiems. Taip jūs išvengsite žmonių nepalankumo. -Konfucijus

330. Būkite griežti sau ir švelnūs kitiems. Taip jūs išvengsite žmonių nepalankumo. -Konfucijus

331. Vienintelė tikra klaida – neištaisyti savo praeities klaidų.  -Konfucijus

332. Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti. B.Franklinas

333. Kiekvienas žmogus, atsirandantis tavo gyvenime, kiekvienas įvykis susijęs su tavim, - visa tai atsiranda todėl, kad pats tuos žmones ar įvykius prišaukei. Ir tai, kaip elgtis su jais toliau, tu renkiesi pats. Richard Bach

334. ..žmogus niekada nėra vienišas! Mus visur lydi ir slegia ateities ir praeities našta! A.Kamiu

335. Vagis be aukštojo išsilavinimo gali nudžiauti ką nors iš prekybinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba visą geležinkelį. T.Ruzveltas

336. Jei nebūtų dievo, reikėtų jį išgalvoti. Volteras

337. Netikėdamas savimi, genijum nebūsi. H. de Balzakas

338. Sunku pastūmėti į gerą pamokymais, lengva - pavyzdžiu. Seneka

339. Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. Ž.Amadas

340. Žmogus nėra laisvas nedaryti to, kas iš visų įmanomų veiksmų jam teikia daugiausia malonumų. Stendalis

341. Pakanka akimirkos, kad taptum didvyriu, bet reikia viso gyvenimo, kad taptum žmogumi. P.Briula

342. Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę. V.Hugo

343. Kas save niekina, tas vis tiek gerbia save kaip niekintoją. F.Nyčė

344. Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti. B.Franklinas

345. "Jis man nepatinka." - "Kodėl?" - "Aš iki jo nepriaugau." - Ar bent vienas žmogus kada nors taip atsakė? F.Nyčė

346. Yra žmonių, iš kurių negalima tikėtis, kad, apsiavę vieną batą, būtinai apsiaus ir kitą. F.Hebelis

347. Žmogus - ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi. B.Paskalis

348. Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas,- sako Aristotelis. Trūksta trečio atvejo: reikia būti ir vienu, ir kitu - filosofu... F.Nyčė

349. „Kai visi galvoja panašiai, nieks labai daug negalvoja”. - VALTER LIPPMANN

350. „Elgesys yra netinkamas, nes mes taip elgiamės. „Metodas yra negeras, nes mes jį taikome. Įranga nėra geriausia, nes mes ją turime.”- JOHN ALDAIR

 351. „Ar aš ar visi kiti yra bepročiai”-ALBERT EINSTEIN

 352. „Negaliu suprasti, kodėl žmones gąsdina naujos idėjos. Mane gąsdina senos”.-JOHN CAGE

 353.„Vaizduotė svarbiau negu žinios.“-ALBERT ENSTEIN

 354. „Užtikrintai galėčiau pranašauti tik tai, kad didžiausi ateities atradimai bus tokie, kokių šiandien negalime įsivaizduoti, nes dar nesame pakankamai išmintingi, kad juos numatytume”.-CARL SAGAN

 355. „Kaip sugebėjau atrasti traukos dėsnį? Nuolat apie jį galvodamas.”- ISAAC NEWTON

 356. „Nesijaudinkit, kad jūsų idėja gali būti pavogta. Jeigu ji nauja, teks gerokai dėl jos paplušėti”.-HOWARD AIKEN

 357. „Jeigu nori didesnės sėkmės, nevenk daugiau kartų klysti”.-THOMAS J. WATSON „IBM” ĮKŪRĖJAS

 358. “Daugelis gyvenimo nesėkmių ištinka tada, kai nuleidžiame rankas, nepastebėję, jog pergalė jau ranka pasiekiama”.-THOMAS EDISON

 359. „Pasirinkite neapsaugoto laisvo mąstymo kelią. Neginkite savo idėjų nuo prieštaringumo pavojų. Sakykite, ką galvojate, konformizmo stigmos blogiau negu bepročio etiketė. Netylėkite jums rūpimais klausimais ir bet kokia kaina stenkitės būti išgirstas”.-THOMAS J. WATSON

 360. „Mūsų šalies istorijos pradžioje veržėmės, kas pastatys didžiausia ir pelningiausią fermą. Antrajame šimtmetyje lenktyniavome statydami gamyklas. Sveiki atvykę į trečiąjį šimtmetį, bičiuliai, dabar svarbiausia – idėjos”- SETH GODIN

 361. „Vienintelis žmogus mėgstantis pasikeitimą, yra prisišlapinęs kūdikis.”-ROY Z-M BLIZER

 362. “Tai buvo ne mano idėja. Bet man į tai nusispjauti.”- DESTINY PLAYBACK

 363. Žmonės norėdami tapti gražesni, praranda labai daug laiko ir nemato tikrojo gyvenimo grožio. -Sb

 364. Žmonės norėdami daugiau turėti ir pamatyti, daugiau dirba užsidarę kambariuose. Taip per gyvenimą nieko nepamato. Sb

365. Dauguma žmonių susidomi akcijomis tada, kai jomis jau yra susidomėjusi minia. O iš tikrųjų reikia veikti tada, kai niekas kitas to nedaro. Juk neįmanoma suklestėti perkant tai, kas populiaru. - Worren Buffet

366. Kai konkrečių akcijų kaina padvigubėja, parduokite jas. Jeigu ji nepadvigubėja, akcijų nepirkite.- Worren Buffet

377. Jeigu principai gali senti, vadinasi, tai jau nebe principai. - Worren Buffet

378. Savo kapitalą turite įdėti į tokį verslą, kurį valdyti gali ir kvailys, kadangi kada nors prie vairo iš tiesų atsiras kvailys.- Worren Buffet

379. Jei norite pažinti daiktų išorę, pradėkite nuo detalės, i rnuo vienos detalės prie kitos pereikite tik tada, kai pirmąją gerai įsiminsite ir gerai su ja susipažinsite.-Leonardas, Codex Trivulzianus

380. Visas mūsų žinojimas kyla iš pojūčių. – Leonardas, Codex Trivulzianus

381. Gamtoje nėra nieko, kas nebūtų mokslo dalis. –Leonardas, Trattato della Pittura

382. Geriau prarasti judėjimo galią, nei liautis veikus. Geriau mirtis nei neveiklumas... Niekada nepavargsiu vis ko nors siekti. – Leonardas

383. Noriu daryti stebukllus – Leonardas, Quaderni, III

384. Mokslas- kapitonas, praktika – karys. – Leonardas, Rankraštis I; 

385. Juk nesunku kartais stabtelti ir įsižiūrėti į dėmes ant sienų, pelenus, debesis, purvą ar panašius dalykus, nes iš jų... galima pasisemti tikrai puikių idėjų. -Leonardas, Codex Atlanticus

386. Užuot koncentravęsi į tai, kodėl negalime atlikti kokios nors užduoties, verčiau pakeiskime savo "taip, bet..." požiūrį į teigiamesnį. Sakydami "taip", iš tiesų norėkime pakeisti savo gyvenimą į geresnę pusę. - Liane Cordes

387.  Gyvenimo kaip tik užtenka nuveikti ką nors vertinga. Jei pradėsite dabar. - Charlotte Gray

 

ii blokas 

1. Tikrovė - tai iliuzija, bet labai įtikinama. -Albertas Einsteinas

2. Jei bent sekundę pažadi taikstytis, tai truks visą gyvenimą. -Džonas F.Kenedis

3. Viskas, kas populiaru -klaida. -Oskaras Vaildas

4. Klaidingas žingsnis dažnai žengiamas stovint vietoje. - "Laimės sausainiukas".

5. Paskirkite keletą dienų, kuriomis tenkinsitės menkiausiais ir pigiausiais dalykais, šiurkščia ašutine, ir visą laiką sau kartosite: "ar tai šito aš bijojau?" - Seneka

6. Aš senas žmogus ir regėjau daug nelaimių, bet dauguma jų taip ir nenutiko. -M.Tvenas

7. Gyvenimas per trumpas, kad būtum mažas. - Viktoras Franklis

8. Reikia ne kaupti, o naikinti. Ne kasdien pridėti, o kasdien atimti. Pati viršunė visada yra visų paprasčiausia. -Briusas Lee.

9. Kuo geresnis žmogus įžeidė, tuo skaudesnis įžeidimas. - P.Kornelis

10. Žmonijos istorija iš esmės - įdėjų istorija. -H.Dž.Velsas

11. Žmonės  parduoda savo brangų laiką už juokingus pinigus. - S.B.

12. Užpildykite kiekvieną dieną. Atiduokite jai savo jaunystę, savo sveikatą, savo sugebėjimus, savo viltį - taip visas jūsų gyvenimas taps stebuklu, o prisiminimai bus malonūs. Pam Brown

Už šitas citatas ačiū Kamilei:

13. Patyčios - ko nors darymas kieno apmaudui, piktumui, tyčiojimasis

 14. Patyčios − tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo.

 15. Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys,

nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

 16. Patyčios yra džiaugsmas, kylantis dėl to, kad įsivaizduojame mūsų nekenčiamą objektą turint ką nors, ką niekiname. B. Spinoza

 17. Didelių žmonių požymis – vaikščioti savomis kojomis ir nepaisyti žmonių pašaipos. S.Paulauskas

 18. Lazda yra parengta pašaipūnams ir rykštės kvailių nugarai. Biblija. Patarlių knyga

 19. Pašaipūnas nemėgsta būti pataisomas; užtat į išmintinguosius nesikreips. Biblija. Patarlių knyga.

 20. Niekas nesijuokia iš besijuokiančio iš savęs. Seneca

 21. Ar pelnytai man tai atsitinka? jei pelnytai, tai nėra įžeidimas, tai teisinga, o jei nepelnytai, tegu rausta tie, kas elgiasi neteisėtai. Seneca

 22. Pašaipūnas mėgina būti sumanus, bet negali, o žmogus kuris turi nuovoką, žinojimą lengvai įgyja. Biblija. Patarlių knyga.

 23. Įsidėmėk: nėra tavęs įžeisto, sumušto ar nuskriausto, o yra tik nuomonė, kad tai
užgaulu. Jei kažkas tave erzina, pagalvok, kad tai tik vaizduotė, kuri tave erzina.
Dėl to nuolat stenkis siekti, kad tavo vaizduotė jau daugiau tavęs neerzintų. Epiktetas

 24. Juk ir galvijas, jei tą galėtų, vaipytųsi iš kiekvieno, kuris mėgsta kitką negu šieną ir avižas. Epiktetas

25. Dažniausiai įžeidžia išdidūs, nesuvaldomi, nemokantys pakelti laimės žmonės. Seneca

 26.Taigi įžeidimo užgautas žmogus parodo, kad neturi nei įžvalgumo, nei pasitikėjimo savimi. Seneca

 27. O kodėl tu pakeli ligonio užgaidas, pakvaišelio kalbas, mušeikas vaikus? Todėl, kad jie nežino, ką daro. Koks skirtumas, dėl kokio trūkumo kas netenka proto? Proto stoką visiems reikia dovanoti. Seneca

 28. Kitas negali paniekinti žmogaus, jei jis pats savęs neniekina. Seneca

 29. „Mes visi esame savo gyvenimo sodininkai – belieka tik atsakingiau žvelgti į savo veiksmus ir nesitikėti, kad, sodinant dilgėles, mums žydės gražiausi sodai.“ B.Drukteinis.

 30. Netylėk  ir nenuleisk  akių prieš patyčias. Nesileisk skaudinamas, engiamas, žeminamas. Neleisk pykčiui ir liūdesiui tavęs užvaldyti. Niekada neviršyk savo teisių“.

 31. –,,Kiekvienas vaikas-kuriantis, ne griaunantis pasaulis”

 32. Priešiškumas– tėra gynyba. Tai viena patyčių priežastis

 33. Žiauriausias klausimas, kas yra patyčios " G. Morkūnas

 34. Žmogus visada nori sunaikinti tai, ko bijo. Volteras

 35. Žmogui, nebijančiam tiesos, nėra ko bijoti melo. Tomas Džefersonas

 36. Mūsų pasaulyje pavojus visada gresia tiems, kurie jo bijo. Bernardas Šo

 37. Neapykanta, susieta su panieka, gali nublokšti kiekvieną jungą. Volteras

 38. Geriausias linkėjimas žmogui yra linkėjimas būti žmogumi. Volteras

39. Neapykanta– aktyvus nepasitenkinimo jausmas, pavydas– pasyvus. Nėra ko stebėtis, kad pavydas veikiai virsta neapykanta. J.V.Gėtė

 40. Darydami gera geram žmogui, darome jį dar geresnį, bet piktas nuo jam daromų geradarybių tampa dar piktesnis. Mikelandželas Buonarotis

 41. Žmonių poelgiai nėra nei pastovūs, nei nekintami. Ištikimasis tampa išdaviku, o teisuolis – apgaviku. O tuos pokyčius lemia aplinkybės. Vang Čungas

 42. Piktas žmogus panašus į anglį: jeigu nedegina, tai nors juodina. Anacharsis Skitas

 43. Negalima paspausti rankos sugniaužus kumštį. Indira Gandhi

 44. Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų,priverčiame juos tapti geresnius. J.V. Gėtė

 45. Abipusis palankumas yra artimiausia giminystė. Publijus Siras

 46. Vienintelis būdas įgyti draugą – būti draugu. Ralfas Voldas Emersonas

 47. Tikiu, kad nusipelniau savo priešų, bet abejoju, ar užsitarnavau draugus. Valdas Vitmenas

 48. Kai tarp šums ir katės staiga atsiranda draugystė, tai reiškia ne ką kita, kaip sąjungą prieš virėją. Stefanas Cveigas

 49. Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. J.V.Gėtė

 50. Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų priešais, o priešai taptų draugais. Heraklitas

 51. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. Vincas Kudirka

 52. Pati svarbiausia mūsų užduotis - neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad netaptume akmeniu kitų sienose. Bruno Ferrero

53. Santykiuose su kitais, kaip ir visur kitur, gauname būtent tai, kuo tikim, apie ką mąstom ir ko tikimės. John Kehoe

54. Žmogus retai kada gali priversti save mylėti, bet priversti gerbti save gali visuomet. Bernaras de Fontenelis

55. Gėris - ne mokslas, o veiksmas. Romainas Rolandas

56.Tas, kuris pajėgus viską ištverti , gali ryžtis viskam. Liukas de Klapje Vovenargas

 57. Tikras didingumas pagrįstas savo jėgų, o netikras – kitų žmonių silpnybių suvokimu. Johanas Golfrydas Herderis

58. Tas, kuris žemina aplinkinius, pats niekada nebus didis. Johann Gottfried Seume

 59. Didieji žmonės pasižymi tuo,kad iš kitų reikalauja daug mažiau negu iš savęs. Marija Ebner-Ešenbach

 60. Ir štai pamoka: niekada nepasiduokite... Niekada, niekada, niekada, niekada... Niekur, mažame ar dideliame, reikšmingame ar smulkiame – niekada nepasiduokite, išskyrus garbei ir geram skoniui liepiant. Vinstonas Čerčilis

 61. Jei nori būti šio to vertas, reikia išmokti priimti smūgius. Alanas Maršalas

 62. Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai. Seneka

 63. Žmonės niekuomet nejaučia sąžinės graužimo dėl poelgių, tapusių jiems papročiais. Volteras

 64. Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome. Žanas Batistas Moljeras

 65. Būkite tas, kuo, Jūsų nuomone turi tapti visa visuomenė. Jūs tikite žodžio laisve? Tada kalbėkite laisvai. Jūs mėgstate tiesą? Tada sakykite tiesą. Jūs tikite atvira visuomene? Tada atsiverkite. Jūs tikite padoria ir humaniška visuomene? Tada elkitės padoriai ir humaniškai. Adamas Michnikas

66. Kai tik atsiduriate tarp daugumos, metas stabtelėti ir pamąstyti. -Markas Tvenas

67. Kiekvienas, kuris nori būti finansiškai nepriklausomas, turi išsiugdyti „klestėjimo sąmonę“. - John Kehoe

68. „Darbas užims didelę jūsų gyvenimo dalį ir vienintelis būdas iš tiesų pasitenkinti tuo, ką darai, yra daryti tai, kas jums atrodo kaip puikus darbas. O vienintelis būdas darbą atlikti puikiai yra mylėti savo darbą. Jeigu tokio darbo neradote, ieškokite toliau. Nesustokite. Kaip ir visuose širdies reikaluose, žinosite kai jį rasite. Ir kaip bet kokiuose puikiuose santykiuose, bėgant metams viskas tik gerėja“, - Stanfordo universiteto absolventams aiškino S. Jobsas.

69. Laikykis atokiau nuo žmonių, kurie siekia sumenkinti tavo tikslus, svajones. Menkaverčiai žmonės taip elgiasi, o didieji - padeda tau patikėti, kad tu irgi gali būti sėkmingas. Markas Tvenas

70. Tą valandėlę, kai imi daryti tai, ką nori, prasideda iš tiesų kitoks tavo gyvenimas. - Richard Buckminster Fuller

71. Ką gali nuveikti ar bent svajoji, kad galėtum, tą pradėk tuoj pat. Drąsa suteikia talento, galios ir magiškos jėgos. Pradėk tuoj pat! - Johann Wolfgang von Goethe

72. Šiandien tu esi tai, apie ką manei vakar. - Buda

73. Gyvenimas visuomenėje. Būk labai paprastu ir natūraliu šiame pasaulyje. Sek visomis visuomenės normomis, nurodymais ir taisyklėmis. Tačiau tuo pačiu metu neleisk, kad jos apribotų ar iš vis sunaikintų gyvybę tavyje. Nesileisk praryjamas tų identifikacijų.

74. Biblijoje sakoma, kad tiems, kurie turi, bus duota daugiau, o iš tų, kurie neturi, bus atimta ir tai, ką jie turi. Jeigu jautiesi turįs daug - gausa augs. Jeigu nukreipsi dėmesį į trūkumą - jis augs! Jeigu tavo dėmesys nuolat sutelktas į negatyvą, pakeisk tai. Kai pradedi suvokti, tai jau keičiasi. O paskui duok laiko tam pasireikšti! - Šri Šri Ravi Šankaras

75. Meditacija - tai kuomet paleidi pyktį dėl praeities ir ateities planavimą.  Meditacija - tai kuomet priimti šį momentą ir išgyveni kiekvieną momentą totaliai, visa savo gelme.

76. Sėkmė matuojama tomis šypsenomis, kai šypsojaisi iš širdies. Tai - tavo pasitikėjimas, kuomet drąsiai pasitinki iššūkius. Šypsotis yra paprasta, kai viskas einasi gerai. Sėkmė yra tuomet, kada viskas griūna, o tu dar gali šypsotis. - Šri Šri Ravi Šankaras

77. Pusės valandos meditacija kasdien yra privaloma - išskyrus tuos atvejus, kai jūs ypač užsiėmę. Tada reikia visos valandos meditacijos.

St Francis de Sales

78. Jūs niekada nerasite dvasios ramybės, jeigu leisite, kad kiti spręstų, kaip jums gyventi - Napoleon Hill

79. Kalbėjimas apie problemas sukuria problemas, kalbėjimas apie sprendimus sukuria sprendimus. -Steve De Shazer

80. Nežvelk į trūkumą savo gyvenime. Matyk, ką tu turi. Tada gausa auga. - Šri Šri Ravi Šankaras

81. Viskas priklauso nuo požiūrio.

82. Gyvenimas pablogėja prieš pagerėdamas.

83. Kas vakarą prisimink savo troškimus ir kas rytą padaryk kažką, kad juos įgyvendintum.

84. Nieko nėra geriau, kaip vakare einant miegoti žinoti, kad nuo tavęs niekas nepravirko. 

85. Stenkis turėt tai, kas tau miela, nes kitaip būsi priverstas pamilti tai, ką turi.

86. Gyvenimas- ne vanduo: jis turi virti esant bet kokiai temperatūrai.

87. Visada žiūrėk į šviesiąją gyvenimo pusę. Jeigu nėra šviesiosios pusės. palauk, kol pašvies saulė.

88. Daryk tai, kuo tiki, ir tikėk tuo, ką darai. Visa kita- energijos ir laiko švaistymas.

89. Į ateitį žvelk atmerktomis akimis, o į praeitį užmerktomis.

90. Nebūtina daryti žygdarbius, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile.

91. Nebijok to, kas dar neatsitiko.

92. Nedaug reikia, kad sukeltum šypseną, bet pakanka šypsenos, kad viskas taptų įmanoma.

93. Prieš ką nors darydamas, atsakyk sau ar to reikia. 

94. Spyris į užpakalį, vistiek žingsnis į priekį.

95. Svarbiausia požiūris: visi mato tai, ką nori matyti.

96. Net jei tave ir prarijo,- tu visada turi du išėjimus.

97. Šiandien pirmoji mano likusio gyvenimo diena.

98. Geriau gailėtis to, ką padarei, negu to, ko nepadarei.

99. Siek neįmanomo, kad pasiemtum tai, kas įmanoma.

100. Laimę ar nelaimę žmonės dažniausiai susikuria patys.

101. Geriau mažiau, bet tikro, negu daug ir paviršutiniškai.

102. Gyvenime nenorėk daug, norėk- trupučio.

103. Naktis tamsiausia prieš aušrą.

104. Kas lesa su kalakutais, niekada neskraidys ereliu

105. Nori būt laimingas? Būk.

106. Gyvenk ir duok gyvent kitam.

107. Viskam, kas atsitinka yra priežastis.

108. Tikėk tuo ko nėra, kad tai būtų.

109. Šypsokis pasauliui ir jis tau dovanos savo šypseną.

110. Pirma pagauk - tada ragauk.

111. Užmiršau- vadinasi, nebuvo.

112. Gyvenk taip, kas tau nebųtų gėda.

113. Mažiau reiškia daugiau.

114. Ir po gūdžiausios nakties vistiek pateka saulė.

115. Mylėk save pats, o tada mylės ir kiti.

116.  Negalėdami turėti to, ko trokštame, apsimetame, kad mums nerūpi.

117. Gyvenimas ne rašinys. Jis neturi juodraščio.

118. Tai, ką mes darome šiandien, nulems tai, ką darysim rytoj.

119. Gyvenimas kaip zebras. Po juodos juostos, bus balta.

120. Saugok prisiminimus,bet niekada negyvenk jais.

121. Geri sprendimai atsiranda iš patirties, o patirtis- iš blogų sprendimų...

122. Jei tau kas nors pakiaulino vieną kartą- atkreipk dėmesį, jei tas pats žmogus padarė tai dar kartą- pamiršk jį.

123. Ką gali padaryt rytoj, padaryk šiandien, rytoj atsiras naujų darbų.

124. Žmonės praeina- Dievas pasilieka.

125. Pirmiausia viską padaryk, ką gali padaryti, tada melskis.

126. Protingas mėgsta mokytis, o kvailys- mokyti.

127. Nesureikšmink savęs, patylėk jei neturi ką pasakyti.

128. Nėra taip blogai, kad negalėtų būti dar blogiau

129. Carpe diem (t.y. ,,skink dieną")

130.  Nesielk su kitais taip, kaip nenorėtum, kad su tavim elgtųsi.

131. Nenorėsi daug, ne daug ir gausi.

132. Žmogus planuoja, o likimas stovi už kampo ir juokiasi.

133. Turėkite du ar tris, bet ne šimtą ir ne tūkstantį reikalų. - Henris Deividas Toras

134. Tas, kas mūsų neužmuša, padaro stipresniais.

135. Kiekvienas pojūtis veda tave į gelmę, kuri ir yra džiaugsmo fontanas. Kad ir kas tai būtų - lytėjimas, seksas, regėjimas, muzika, uoslė ar skonis - visa tai suteikia tau džiaugsmą, kuris kyla iš giliai mumyse esančio šaltinio.- GM (gyvenimo menas)

136. Išmintinga praeitį suvokti kaip likimą, o ateitį kaip laisvą valią ir gyventi dabarties momente. Suvokti ateitį kaip likimą yra kvaila, nes gali aptingti. Praeitis yra likimas, nes jos negali pakeisti. Gyvenk dabarties momente! - GM

137. Vidinės tendencijos formuoja tavo požiūrį ir elgesį, o išorė įtakoja gilius įspūdžius tavo prote. Dažnai vidinės tendencijos sukuria išorines situacijas. O situacijos, kuriose atsiduri, formuoja tavo vidines tendencijas. Tai vadinama - karma. - GM 

138. Mums džiaugsmą dovanoja ne aplinka, o mūsų požiūris į aplinką. F. de Larošfuko

139. Dabar man beliko gauti pinigų, kad nusipirkčiau savo svajonių salą. Gauti prašomą sumą atrodė neįmanoma, bet aš prisiekiau, kad pasieksiu savo. Pasižadėjau gauti pinigų salai ir juos gavau - paėmiau porą paskolų iš skirtingų bankų, draugų ir šeimos narių. Esmė, suprantama, ne salos pirkime - tiesiog, kaip aš sakau, reikia mėgautis gyvenimu, o pinigai patys ateis. Ir jūs pasieksite savo tikslų. - Ričardas Bransonas

140. Tavo nelaisvė, kai turi tam tikrą požiūrio tašką ir to požiūrio taško laikaisi. Turi tam tikrų idėjų, tam tikrų koncepcijų, kaip viskas turėtų būti, ir ne visuomet tai sutampa su kūrinija, kaip viskas vyksta. Tuomet tu įstringi, kunkuliuoji, viduj vyksta kova: „Ką man daryti? Taip neteisinga! Taip neteisinga!”  - Gm

141. Pasaulinė taika prasideda nuo asmeninės taikos. Jei žmonės tampa taikūs, taikios tampa ir bendruomenės. Tuomet pasaulio vadovai taip pat taps taikūs ir pasaulyje įsivyraus taika. Pasaulinė taika yra galima, kai žmonės turi plačią viziją, apimančią visą pasaulį. Mums reikia sudvasinti politiką, verslą padaryti socialų ir supasaulietinti religiją. - Šri Šri Ravi Šankaras

142. Vizija tampa tikra tik tada, kai pažvelgi į savo širdį. Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda. - Karlas Jungas

143. Pabandyk tai. Tu neprivalai to daryti vėl, jeigu nenori, bet pabandyti verta. Bandyk viską tik vieną kartą. - Melvin Burgess

144. Kad ir kokį tikslą norėtum pasiekti, pirmiausia žinok, kad tu jį jau pasiekei, o tada dėk pastangas, kad jį pasiektum. Pastangos turi būti įdėtos, tačiau vien jos nepadės. Prieš dedant pastangas taip pat turi būti pasėta tikslo sėkla. Taigi tikslas yra siekiančiąjame. Tikslas nėra kažkur ten, o tu stengiesi jį pasiekti. Ne! Nusiramink, tikslas yra čia ir dabar.- Šri Šri Ravi Šankaras


145. ...visada baisu, kad pražiopsosime svarbiausią dieną... Šiandieną. Reikia gyventi čia ir dabar. Tebunie kiekviena diena nepakartojama, pragyvenkime ją su džiaugsmu – juk ji pralėks akimirksiu. Estera Boldvin Jork (Esther Baldwin York).

146. Visuomet vertink šią dieną. Kiekviena diena, net kiekviena akimirka, yra neįkainojama, nes iš jų sudaryta amžinybė. Jonas Volfgangas Gėtė (749-1832)

147. Net jei turite daugybę nepadarytų darbų, raskite laiko ramiai pas4d4ti ir steb4ti, kaip tyliai sukdamiesi krinta lapai. – Elizabeth Lawrence

148. Mano sieloje yra vieta, kur esu visiškai viena, tačiau kaip tik čia prasideda versmės, kurios niekada neišsenka. Pearl S.Bulk (1892-1973)

149. Įsivaizduokime, kad lėtai ir susikaupę einame per gyvenimą... kad galime pajusti savo kūną, žaisti su vaikais ir neskubėdami, nesižvalgydami į laikrodį įsižiūrėti į mylimųjų veidus.. Įsivaizduokime, jog kiekvieną dieną randame laiko pasėdėti tyloje. Manau, jei taip būtume elgęsi, pasauliui dabar nereikėtų pagalbos. Donella H. Meadows

150. Kiekviena diena – pirmoji; kiekviena diena – visas gyvenimas. Dagas Hamarskjoldas (1905-1961)

151. Ko vertas gyvenimas, Jei paskendę rūpesčiuose nerandame laiko sustoti ir pasižvalgyti.. Nepažvelgiame grožiui į akis, nepasigrožim jo dailiu šokiu.. William Henry Davies

152. Rojus yra ten, kur esi aš. Volteras

153. Kaip gerai nieko neveikti, dar puikiau paskui pailsėti. Ispanų patarlė

154. Maloniausi dalykai gyvenime kartu yra ir tyliausi... Laimingas gyvenimas – sielos ir proto ramybė. Ciceronas, 106-143 Pr. Kr.

155. Jausmingas žmogus moka džiaugtis nepakartojamu gyvenimu, vertinti kiekvieną akimirką. Ka dir ką darytumėte, atsiduokite tam visa širdimi – nesvarbu, ar prisipažįstate meilę, ar laužiate duonos riekę. Phyl Garland

156. Ar mums reikia ypatingų pastangų džiaugtis dangaus mėlyne? Argi to reikia mokytis? Ne, mes tiesiog gėrimės  juo. Tokios gali būti kiekviena  mūsų gyvenimo sekundė, kiekviena minutė. Visada, ka dir kur būtumėm, galime džiaugtis saule, vienas kitu, jausti keikvieno atodūsio saldybę.

157. Jei norime pasigerėti dangaus skliautu, nebūtina keliauti į Kiniją. Jei norime džiaugtis kiekvienu atodūsiu, nereikia laukti ateinančios dienos.

158. Galime mėgautis jais tiesiog dabar. Thich Nhat Hanh.

159. Tu esi Jėga. Sėkmė. Laimė. Džiaugsmas. Tu esi viskas. Apie tai mes. Vakar. Dabar. Visada - Saulius Bagdonas