Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Abraomas Linkolnas

Abraomas Linkolnas

 

Abraomas Linkolnas
 
 
 
Metai: 1809-02-12 - 1865-04-15
Tautybė: Amerikietis
Profesija: Politikas, Prezidentas, Teisininkas
 
 

Abraomas Linkolnas (Abraham Linkoln) – 16-asis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. Jis sėkmingai valdė šalį JAV pilietinio karo metu, sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikinti vergiją. Baigiantis pilietiniam karui 1865 m., Linkolnas tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris buvo nužudytas.

 

Linkolnas gimė 1809 m. vasario 12 d. neturtingoje valstiečių šeimoje, Kentukio valstijoje, JAV. Būdamas 21 m., paliko namus ir vertėsi atsitiktiniais darbais, kartu savarankiškai studijuodamas teisę. 1837 m. pradėjo dirbti advokatu ir daryti karjerą. 19 a. 6 dešimtmetyje tapo vienu iš pagrindinių Respublikonų partijos veikėjų, buvo išrinktas į Kongresą, o 1861 m. tapo JAV prezidentu. Jis buvo vergovės priešininkas. Patys respublikonai siekė stipresnės centrinės valdžios ir apsauginių muitų įvedimo, kad labiau skatintų pramonės raidą. Pietinėse valstijose dominavusiems demokratams rūpėjo išsaugoti vergivę, kad nebūtų žlugdoma pietinių valstijų ekonomiką. Linkolno išrinkimas JAV prezidentu pastūmėjo šalį į pilietinį karą. 1861 m. 11 pietinių valstijų pareiškė atsiskiriančios nuo sąjungos. Jos paskelbė Amerikos konfederacijos valstijų įkūrimą ir užpuolė federalinės pajėgas, kurios buvo jų teritorijoje. Karas vyko 1861-1865 m. ir nusinešė daugiau kaip puse milijono amerikiečių gyvybių.

Pietinės valstijos tikėjosi Anglijos pagalbos. Linkolnas, bijodamas Didžiosios Britanijos įsikišimo, 1863 m. sausio 01 d. paskelbė apie vergijos panaikinimą. Todėl šiaurinių valstijų kova tapo kova už laisvę, o Anglija nebegalėjo suteikti pietinėms valstijoms nei politinės, nei moralinės pagalbos. Nemažai vergų bėgo į šiaurines valstijas ir ten tapdavo kareiviais bei kovėsi prieš pietiečius. Nors šios ir pasiekė daug pergalių, ilgainiui nebegalėjo išsilaikyti prieš stipresnes resursais ir gyventojais šiaurines valstijas. Šiaurėje buvo kur kas geriau išvystiti geležinkeliai ir sunkioji pramonė bei prekyba, tuo tarpu pietuose daugiasuiai plytėjo dirbamos plantacijos. 1865 m. konfederacija buvo priversta kapituliuoti. Praėjus keletui dienų nuo karo pabaigos, 1865 m. balandžio 15 d. teatro spektaklio metu ložėje Linkolną nužudė vienas petietis. Visgi tai nieko nepakeitė ir virgija buvo panaikinta, o JAV vientisumas išsaugotas.

Vertingos nuorodos


www.kabutes.lt/autorius/abraomas_linkolnas/202
roma.eforum.lt/viewtopic.php?t=35
lt.netlog.com/romantike67/blog/blogid=33548

Šaltiniai

Morozovienė Rimutė, Asmenybės istorijos pamokose. Vilnius, 2000, p. 94-95

Informacija paimta iš Kieto https://www.biografas.lt/biografija/150-abraomas-linkolnas