Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


L.A.Seneca "Laiškai Lucilijui"

04/10/2010 21:01

L.A.Seneca "Laiškai Lucilijui"

Į rankas jau prečią kartą perskaityti paėmiau man labai patikusią knygą antikos laikų išmintingo filosofo Senaca knygą " Laiškai Lucilijui" (ją tikrai rekomenduoju perskaityti. Skatant n ebūtina viską imti tiesiai į širdį - butinai persijok tas mintis per save kaip per rėtį ir priimk atsakingai į jas pasižiūrėjęs, nes autorius vertina ne tik dorybę, bet ir mirtį (daugiau sužinosite šioje knygoje).

Perskaitę pamatysite, kaip smarkiai artimos tų laikų (prieš 2000 metų) problemos, šiuolaikinėms. Tos pačios bėdos, ydos, problemos. Tik vergų ir gladiatorių kautynių nebėra..

Mano knyga jau senoka, išleista 1986 metais "Minties" leidykloje. Dėkui visiems autoriams, išvertusiems ir pristačiusiems tokį aukso lobį..

Citatos iš šios knygos:

"Patikėk, iš tiesų yra taip, kaip rašau: dalį laiko iš mūsų išplėšia, dalį atima, dalis dingsta savaime. Tačiau gėdingiausia jį švaistyti per psileidimą" - P.15.

"Nemanau, kad vargšas tas, kuris tenkinasi likučių trupiniais. Tačiau norėčiau, kad saugotumei savo turtą. Pats laikas pradėti, nes kaip dar mūsų senoliai suprato, vėlu taupyti, kai dugnas matyti". - P.16

"Manu, kad pagrindinis sveiko proto bruožas yra sugebėjimas sustoti ir bendrauti su savimi.  Tačiau žiūrėk, kad daugelio autorių bei įvairių knygų skaitymas nevirstų betiksliu klaidžiojimu ir blaškumusi". - P.16

"..visa, kas daroma prabėgomis, neduoda naudos". - P.16

"Skurdžius - ne tas, kuris mažai turi, bet tas, kuris trokšta daugiau turėti" - P.17

"Žemiausia - turėti tai, kas būtiniausia, aukščiausia - tai, ko pakanka". - P.17

"Ramybė turi kaitaliotis su veikla, veikla su ramybe"  - P.18

"Atkakliai tęsk tai, ką pradėjai, ir kiek įmanydamas skubėk, kad galėtum kuo ilgiau gėrėtis tobula ir darnia siela" - - P.18

"Joks turtas neteikia džiaugsmo šeimininkui, jei šis širdyje nepasiruošęs jo prarasti" - - P.19

"Viską, ko reikia prigimčiai, įgijama ir pasiekiama. Liejame prakaitą tik dėl tų dalykų, kurie nėra būtini {...}. Tai, ko žmogui pakanka, yra po ranka. Turtingas tas, kam skurdas mielas brolis". - P. 20

Bus daugiau..

—————

Back