Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Gera pamokanti istorija:)

23/07/2009 10:27

 

Į miestuką atvažiavo turtingas turistas. Užsukęs į miestelio viešbutį
jis savininkui kaip užstatą padavė 100 dolerių banknotą ir pasakė
einąs išsirinkti kambario.


Laimingas viešbučio savininkas, nė nelaukdamas svečio sprendimo,
tekinas nulėkė pas mėsininką atiduoti seną skolą.

 

 


Mėsininkas - irgi padorus žmogus - net nenusišluostąs rankų nubėgo pas
ūkininką, kuriam prasikolinęs už gyvulius.


Ūkininkas, nedelsęs nė sekundės, nuskuodė į parduotuvę - ten seniai
susikaupusi šeimos skola už įvairiausias prekes.


Pralinksmėjęs krautuvininkas, pasisukęs į vitriną, apžiūrinėjo
banknotą, ar banknote matyti vandens ženklai, kai staiga pamato gatve
pėdinančią miestelio paleistuvę, kuri jam neseniai davė "skolon". Tad
atsidusąs vyras išeina laukan ir pašaukęs merginą grąžina jai skolą.


Ši, pasirodo, irgi turi įsipareigojimų - už kambarius veišbutyje, kur
vedžiojasi klientus, seniai nemokėta. Tad paėmusi šimtinę mergužėlė
pasuko į viešbutį ir jo savininkui įteikė banknotą, kurį vyras ką tik
laikė savo rankose.


Tuo metu laiptais nusileidžia turtingasis turistas. Kambarį jis jau
išsirinko, bet viską sumaišė netikėtas "mobiliako" skambutis - dėl
krizės sujukę verslo reikalai privertė keisti planus ir skubiai grįžti
namo. Tad turistas iš sutrikusio viešbučio savininko paima užstatu
paliktą šimtinę ir išvažiuoja.


Niekas negavo nė cento, bet visas miestas gyvena be skolų ir į ateitį
žvelgia su optimizmu!
     :)))

—————

Back