Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Čarlio Čaplino eilėraštis "Meilė sau" iš Ruediger Schache knygos "Širdies magnetizmo paslaptis".

18/05/2010 09:29


Meilė sau
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau, kad emocinis
skausmas ir kančia yra tik įspėjimas negyventi
nusistačius prieš savo paties teisybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
AUTENTIŠKUMU.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau, į kokią nepatogią
padėtį pastatydavau žmogų primesdamas jam savo
norus, nors žinojau, kad dar ne laikas, o žmogus nėra
tam pasiruošęs, ir visai nesvarbu, jog tas žmogus buvau
aš pats. Šiandien žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, lioviausi ilgėtis
kito gyvenimo ir pamačiau, kad viskas aplink
mane buvo iššūkis asmeniškai tobulėti.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
BRANDA.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau, kad aš
visuomet ir kiekviena proga esu tinkamu metu
ir tinkamoje vietoje, kad viskas, kas nutinka, yra
teisinga. Nuo to laiko atgavau ramybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, lioviausi vogęs iš  savęs
laisvalaikį, taip pat nustojau toliau kūręs didingus
ateities planus. Šiandien darau tik tai,
kas man teikia malonumą ir džiaugsmą,
ką mėgstu ir kas džiugina man širdį,
taip ir tokiu tempu, kaip aš noriu.
šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SĄŽININGUMU.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, išsilaisvinau nuo visko,
kas neteikė man sveikatos. Nuo valgių, žmonių, daiktų,
situacijų ir visko, kas nuolat tempė mane žemyn, šalin
nuo manęs paties. Iš pradžių tai vadinau "sveiku
egoizmu". Tačiau šiandien aš žinau, kad tai yra
MEILĖ SAU.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, aš lioviausi norėjęs
nuolat būti teisus. Tada mažiau klydau. Šiandien aš
suvokiau, kad tai vadinama
BŪTI PAPRASTAM.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, nustojau norėjęs gyventi
praeitimi ir rūpintis ateitimi. Dabar gyvenu šią
akimirką, kur VISKAS vyksta. Taip aš šiandien gyvenu
kiekvieną dieną ir tai vadinu
TOBULUMU.
 
Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau, kad mano
mintys gali mane dvasiškai nuskurdinti ir susargdinti.
Bet kai pasikviečiau draugėn savo širdies galią, mano
protas įgijo patikimą partnerę. Šiandien šį ryšį vadinu
ŠIRDIES IŠMINTIMI.
 
Mums nereikia ir toliau bijoti ginčų, konfliktų ir
problemų su savimi pačiu ir kitais, nes kartais viena
su kita susiduria net žvaigždės ir atsiranda nauji pasauliai. Šiandien aš žinau -
TAI YRA GYVENIMAS!
 
 
Būkite sveiki ir laimingi, mylintys ir mylimi!

—————

Back