Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Bodo Shafer 24 Auksinės taisyklės iš knygos "Nugalėtojo principai"

30/03/2009 14:34

 

1. Skatinkite kitą žmogų, kai tik galite. Girkite jo pasiekimus, nors jie dar nedideli.

Pagyrimas - kaip saulės spindulys. Be pagyrimo žmogus negali augti. Ir pagyrimų niekada nebūna per daug.

2. Visada suteikite kitam žmogui galimybę išsaugoti savigarbą. Nestatykite žmogaus į nepatogią padėtį, neniekinkite jo. Sumenkinkite jo klaidas.

3. Už akių apie kitą žmogų kalbėkite tik teigiamai. Jei nerandate nieko jame teigiamo, geriau patylėkite.

4. Atidžiai stebėkite kitą žmogų, tada pastebėsite, kai jis daro ką nors gera. Jei po to jį pagirsime, pagyrimas bus pagrįstas ir nebus panašus į pataikavimą.

5. Remkitės tauriais kito žmogaus įsitikinimais ir tauriais motyvais. Kiekvienas norėtų būti didžiadvasis ir nesavanaudis. Jei norite, kad žmogus pasitaisytų, elkitės taip, lyg jis tas savybes turėtų. Žmogus iš visų jėgų stengsis, kad nenuviltų.

6. Kritikuokite kuo rečiau, dažniausiai netiesiogiai. Peikite ne žmogų, o jo poelgį. Parodykite žmogui, kad nuoširdžiai norite jam padėti. Niekada nekritikuokite raštu.

7. Suteikite žmogui galimybę jaustis svarbiam. Nesipuikuokite, bet pripažinkite savo silpnybes. Būkite mažesnis. Jei norite įsigyti priešų, pranokite kitus, jei norite įsigyti draugų, leiskite jus pranokti.

8. Jei suklydote, atsiprašykite. Jei laukiate papeikimo, tai užbėkite už akių ir pats prisipažinkite klydęs.

9. Siūlykite užuot įsakinėjęs. Skatinkite bendradarbiavimą ir neprovokuokite pasipriešinimo.

10. Į kitų pyktį reaguokite supratingai. Kito žmogaus pyktis dažnai yra prašymas dmesio. Užjauskite žmogų ir skirkite dėmesio, kurio jam taip reikia.

11. Pats kalbėkite kuo mažau. Suteikite galimybę kitiems išsipasakoti, būkite geras klausytojas.

12. Leiskite kitam žmogui patikėti, kad jis idėjos autorius. Juk gerai idėjai nesvarbu, kas ją saugojo.

13. Nepertraukite kito žmogaus net tada, kai jis neteisus. Jis jūsų nesiklausys, kol bus susijaudinęs.

14. Pabandykite žiūrėti iš kito žmogaus pozicijų. Indėnai sako: "pirmiausia vieną mylią nueik apsiavęs kito žmogaus mokasinais". Visada klausk savęs, kodėl tas žmogus taip elgiasi? Viską suprasti - vadinasi viską atleisti.

15. nesistenkite visada būti teisus. Būkite protingesni, bet nepulkite to įrodinėti pašnekovui.  Pripažinkite, kad galbūt jūs klystate. Tokiu atveju bus užkirstas kelias bet kokiems ginčams.

16. Dažnai dovanokite dovanas, tegul ir be progos. Raskite būdų suteikti kitam žmogui džiaugsmo. Išmonė dovanojant dovanas parodo, kiek daug jūs galvojate apie tą žmogų.

17. Jei jums prieštarauja, valdykitės. Iš pradžių gerai išklausykite. Ieškokite sutapimo taškų. Būkite kritiškas pats sau. Pažadėkite apie tai pagalvoti ir padėkokite už stimulą.

18. Nuoširdžiai domėkitės kitu žmogumi. Tegul jūsų šūkis bus - "domėtis kitais, užuot pačiam buvus įdomiam". Parodykite, kad mąstote,  kaip padėti kitam.

19. Šypsokitės. Daugiausia šypsenos reikia tam, kuris kitiems nebesišypso.

20. Visada kreipkitės į žmogų jo pilnu vardu. Tai reiškia pagarbą. Įsidėmėk kito vardą.

21. Išmokite žiūrėti iš kito žmogaus pozicijų. Paklauskite savęs, ko jam iš tiesų reikia? Kaip galėtumėte būti jam naudingas?

22. Pasistenkite, kad kalbėdamas su jumis (net telefonu) kiekvienas imtų geriau galvoti apie save ir apie jūsų verslą bei jus pačius pačius.

23. Greitai atleiskite. Niekada nebūkite kerštingas.

24.  Kai mąstysite apie kitą žmogų, palinkėkite jam sėkmės. 

—————

Back


Diskusija: Bodo Shafer 24 Auksinės taisyklės iš knygos "Nugalėtojo principai"

No comments found.