Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


Jack Canfield "Sėkmės principai. Kaip svajones paversti realybe"

Autorius Jack Canfield - puikus sėkmės pavyzdys, savo darbu ir užsispyrimu įrodęs, kaip pasiekiama sėkmė ir laimingas gyvenimas. Autoriaus parašytą knygą "Sėkmės principai" rekomenduoju perskaityti kiekvienam.

Čia rasite kelias mano surastas mintis iš šios knygos.

1. Jei padarytumėm viską, ką galim, patys nustebintume save.

2. Jei kas rašo knygą, tai tegu rašo tik tai, ką žino. Spėlioti galiu ir aš pats.

3. Mano fenomenali sėkmė ir yra tų principų taikymo kiekvieną dieną rezultatas.

4. Principai veikia tik tada, jei priverčiate juos tai daryti.

5. Galiu pasiekti neįsivaizduojamai aukštą sėkmės lygį, jei tik to noriu.

6. Tereikia nuspręsti, ko nori, tikėti, kad to esame nusipelnę ir naudotis šioje knygoje aprašytais sėkmės principais.

7. Negalima nieko nieko pasisamdyti, kad už jus darytų atsispaudimus - motyvacijos kelėjas Jimas Rohnas

8. Mankštintis, daryti prisitraukimus, medituoti, skaityti, mokytis užsienio kalbos, kurti vienminčių grupę, užsibrėžti didelius tikslus, įsivaizduoti sėkmę, kartoti teiginius ar išmokti naujų įgūdžių reikia patiems.

9. Galite pastebėti, kad jau žinote kai kuriuos čia aprašytus principus. Puiku! Tačiau paklauskite savęs, ar ištikrųjų šiuo metu naudojate juos. Jei ne, tai įsipareigokite pradėti juos naudoti - tučtuojau, nedelsiant!

10. Prisiminkite, kad šios knygos skaitymas ne tas pats, kaip daryti, kas joje patariama, lygiai taip pat, kaip knygos apie svorio metimą skaitymas neatstoja suvartojimo kolorijų mažinimo ir fiziniams pratimams skiriamo laiko didinimo.

11. Iš tiesų išmoksite tik tada, kai naują informaciją įsisavinsite ir pradėsite naudoti, kai pasikeis Jūsų elgsena.

12. Norint kažką pakeisti visada reikia nuolatinių pastangų per daugelį metų susikaupusiam vidiniam ir išoriniam pasipriešinimui įveikti.

13. Galbūt iškils klausimų: Kodėl tie principai negalėtų veikti greičiau?

                                   Kodėl dar aš nepasiekiau savo tikslo?

                                   Kodėl dar nepraturtėjau?

                                   Kodėl dar neturiu svajonių namo?

                                   Kada pasieksiu savo idealųjį svorį?

Viskam reikalingas laikas.

14. Sėkmei reikie ne tik laiko, bet ir pastangų.

15. Būkite kantrūs. Laikykites. Nepasiduokite. Pasieksite lūžį. Sėkmės principai veikia visada.

16. Laikas pradėti gyventi taip, kaip įsivaizdavote. Henry Jamesas.

17. Turite prisiimti asmeninę atsakomybę. Negalite pakeisti aplinkybių,  metų laikų, vėjo, bet galite pakeisti save. - Jimas Rohnas

18. Jei norite sėkmės, turite prisiimti 100 % atsakomybę už viską, ką patiriate savo gyvenime.

19. Tiesą sakant, dauguma mūsų esame įpratinti dėl tų savo gyvenimo etapų, kurie mums nepatinka, versti kaltę kažkokioms išorinėms aplinkybėms.

20. Prisiimti visišką atsakomybę, reiškia pripažinti, kad Jūs esate visko, ką patiriate, priežastis. Jei iš tiesų norite sėkmės, o aš matau, kad norite, tai liaukitės skųstis, kaltinti kitus ir prisiimkite visišką atsakomybę už savo gyvenimą, tai yra už visus rezultatus - sėkmes ir nesėkmes.

21. Devyniasdešimt procentų visų nesėkmių tenka žmonėms, įpratusiems ieškoti pasiteisinimų. - Georgas Washingtonas Canveris

22. Reikia atsisakyti visų pasiteisinimų.

23. Jei kažkas atsitiktų ne taip, kaip planavote, paklauskite savęs:

Kaip aš tą padariau?

Ką galvojau apie tai?

Kokie buvo mano įsitikinimai?

Ką pasakiau ar ko nepasakiau?

Ką padariau ar ko nepadariau, kad gaučiau rezultatą?

Kaip man pasiekti, kad kitas žmogus elgtųsi štai taip?

Ką kitą kartą turėčiau daryti kitaip, kad gaučiau norimą rezultatą?

24. Šimtaprocentinės atsakomybės įdėja:

Įvykis + Reagavimas = Pasekmė

Pagrindinė mintis yra ta, kad visa, ką patiriate gyvenime (sėkmės ar nesėkmės, turtas ar skurdas, sveikata ar ligos, artumas ar santykių atšalimas, džiaugsmas ar nusivylimas), yra Jūsų  reakcijos į ankstesnį savo gyvenimo įvykį ar įvykius pasekmė.

25. Galite kaltinti ekonomiką, orą, pinigų stygių, nepakankamą savo išsilavinimą, rasizmą, lyčių nelygiateisiškumą, Seimą, Vyriausybę, savo žmoną ar vyrą, viršininko požiūrį į jus, paramos stoką, politinį klimatą ir tt. Žinoma, visi tie veiksniai egzistuoja, bet jei jie būtų lemiami, tai apskritai niekas nepatirtų sėkmės.

26. Jus stabdo ne išorinės sąlygos ir aplinkybės, o Jūs patys.

27. Jei norite ir žinote, kad tai padės, galite keisti savo mąstymą, bendravimą, įvaizdžius (savęs ir pasaulio vaizdinius), elgseną, žodžiu viską, ką galvojame, ką sakome ir ką darome, turi tapti tikslinga bei derintis su mūsų vertybėmis ir tikslais.

28. Jei nepatinka pasėkmės, jas galite sušvelninti kitaip reaguodami.

29. Viskas, ką patiriame šiandien, yra pasirinkimo praeityje rezultatas.

30. Savo gyvenime tikrai galite kontroliuoti tris dalykus:

Mintis

Vaizdinius

Veiksmus (elgseną).

31. Negatyvias mintis pakeiskite pozityviomis. Keiskite savo svajones. Keiskite savo įpročius. Keiskite tai, ką skaitote. Keiskite net draugus. Keiskite savo kalbėjimo manierą.

32. Jei toliau darysite tą patį, ką darėte iki šiol, tai ir toliau gausite tą patį, ką gavote iki šiol!

33. Niekada nesulauksite sėkmės, jei ir toliau dėl jos nebuvomo kaltinsite kitus žmones ar aplinkybes. Jei norite sėkmės, turite pripažinti paprastą tiesą - jūs ėmėtės veiksmų, mąstėte, jaudinotės, rinkotės, tai atvedė jus ten, kur dabar esate.

34. Galite susirasti geresnį darbą, veiklą, labiau mylėti partnerį, užsidirbti daugiau pinigų, gyventi geresniame name, valgyti sveikesnį maistą. Tačiau turite pasikeisti patys.

35.  Taigi nuspręskite daugiau nebesiskųsti, nebendrauti su mėgstančiais skųstis ir pradėkime kurti savo svajonių pasaulį.

36. Mokykitės pakeisti nusiskundimus reikalavimais ir imtis veiksmų, kurie leistų pasiekti norimų rezultatų.

37. Senas posakis: "Nesėdėkite rankų sudėję (ir nesiskųskite), o darykite"!

38. Dalyvaukite seminaruose - jie padeda !

39. Sėkmingai veikiantys žmonės žiūri faktams tiesiai į akis. Jie daro tai, kas nemalonu ir imasi priemonių norimoms pasekmėms sukurti. Sėkmingai veikiantys žmonės nelaukia, kol įvyks nelaimė, kad tada pradėtų kažką kaltinti dėl problemų.

40. Teiginys geresnei savijautai:" Puikiai jaučiuosi, kontroliuoju, nuo manęs viskas priklauso".

41. Galite sau sakyti pvz: "Banke turiu daug pinigų; aš vadovauju pardavimo skyriui; mūsų gaminiai kaip mat dingsta nuo lentynų".

42. Turime kreipti dėmesį į tai, ką darome, ir gaunamus rezultatus.

43. Ar tai, ką darau, veiksminga?

 Ar galėčiau tai daryti geriau?

Ar reiktų daryti kažką, ko dabar nedarau?

Gal ko nors, ką dabar darau, reikėtų nedaryti?

44.  Geriau žinoti tiesą, nei jos nežinoti.

45. Skirkite daugiau dėmesio tam, ką darote.

46. Gal man reikėtų ką mažiau daryti?

Gal per daug kalbu, perdaug žiūriu TV, išleidžiu  per daug pinigų, vartoju per daug cukraus, per daug geriu, per dažnai vėluoju, platinu gandus, gal net žeminu kitus žmones?

47. Ko aš nebandau, kad įsitikinčiau, kad tai veiksminga? (gal man derėtų daugiau klausytis kitų žmonių, daugiau mankštintis, daugiau miegoti, gerti daugiau vandens, nebijoti prašyti pagalbos, daugiau dėmesio skirti rinkodarai, daugiau skaityti, planuoti, bendrauti, perduoti, geriau užbaigti, pasisamdyti instruktorių, trenerį, daugiau siųlytis pačiam, būti dėmesingesniam?)

48. Lengviausias, greičiausias ir geriausias būdas nustatyti, kas neveiksminga - skirti daugiau dėmesio gaunamiems rezultatams.

49. Jei Jūsų svoris per mažas ar per didelis, tai jokie pasiteisinimai to nepakeis. Gaunamus rezultatus gali pakeisti vieinintelis dalykas - Jūsų elgsenos pakeitimas.

50. Svarbu pažiūrėti, kokie dabartiniai mano rezultatai. Vienintelis veiksmingas išeities taškas yra realybė.

51. Pažiūrėkite į savo gyvenimą ir jame esančius žmones:

Ar esate laimingas?

Ar Jūsų gyvenime viešpatauja grožis, patogumas, laisvumas?

Ar Jūsų sistemos veiksmingos?

Ar gaunate tai, ko norite?

Ar Jūų grynoji vertė didėja?

Ar esate sveikas, stiprus, ar jums nieko neskauda?

Ar Jums sekasi visose gyvenimo srityse?

Jei ne, tai reikia kažką daryti, ir tai galite tik Jūs!

52. Neapgaudinėkite savęs. Būkite sau negailestingai atviras. Padarykite sąžinės ataskaitą.

Iš II knygos skyriaus:

53. Išsiaiškinkite, kodėl esate ten, kur esate.

54. Skirkite laiko išsiaiškinti, koks Jūsų buvimo šiame pasaulyje Tikslas, energingai su entuziazmu siekite jo.

55. Išmokau viską, ko imuosi, daryti su entuziazmu ir ryžtingai.

56.  Žinau, kaip tikslo turėjimas gali teikti malonumo imantis bet kokios veiklos.

57. Matote, be tikslo einant gyvenimo keliu, labai lengva nuklysti į šunkelius. Lengva pradėti klaidžioti, blaškytis - tada mažai ko pasieksite.

58. Vadovautis tikslu reiškia daryti tai, kas patinka, ką gerai mokate ir kas Jums svarbu.

59. Kai iš tikrųjų veikiate tikslingai, tai ir kiti žmonės, ištekliai ir galimybės tarsi natūraliai prisitaiko prie mūsų.

60. Mano gyvenimo tikslas yra įkvėpti kitus žmones ir leisti jiems mylint ir džiaugiantis įgyvendinti savo didžiausias svajones.

61. Užsibrėžkite svarbiausią gyvenimo tikslą ir jam skirkite visą gyvenimą.

62. Nustatydami savo tikslą, pasidarykite sąrašą, kada jums buvo linksmiausia, smagiausia. Ar galite įsivaizduoti, kaip tuo užsiimant galima būtų pragyventi.

63. Nuspręskite, ko norite. Ką  norite daryti, kuo būti ir ką turėti. Ką norite nuveikti? Ką norite patirti? Ką norite įsigyti? Kaip įsivaizduojate sėkmę?

64. Nereikia įgyvendinti kieno nors kitų svajonių, o savas.

65. Daugelis dirbame "rimtą darbą" užuot siekę savo svajonės susiejant gyvenimą su menu ir tt.

66. Darykite tai, kas patinka.

67. Liaukitės tenkintis mažesniu nei jums patinka.

68. Sudarykite savo norų sąrašą.

69. Noriu, kad žmonės mylėtų, gerbtų mane. Noriu realizuoti save. Noriu viską smarkiai pakeisti. noriu jaustis stiprus ir galingas.

70. Pasidarykite 20 dalykų, kuriais norėtumėt užsiimti, sąrašą..o paskui pagalvokite, kaip galėtumėt pragyventi, užsiimdami kai kuriais iš jų.

71. Svarbu įsivaizduoti, kur tas tikslas yra. Jei tiksliai žinosite, ko norite tai rasite ir kaip tai pasiekti.

72. Daugiau pasiekia tie, kurių vizijos drąsesnės.

73. Tegu Jūsų svajonės visada būna didelės. Didelės svajonės pritraukia didelius žmones.

74. "Mano turtai pranoksta pačias drąsiausias mano svajones. Gaila tik, kad tos svajonės visada buvo labai kuklios".

75.  Savo ateitį kurkime žvelgdami į ją, o ne į praeitį.

76. Tikėkite, kad įmanoma.

77. Napoleonas Hillas sykį pasakė: "Ką protas gali suvokti ir kuo jis gali patikėti, tas yra pasiekiamas". Tiesą sakant protas toks galingas, kad jis gali jums suteikti praktiškai  viską, ko norime. Tačiau tam turite tikėti, kad tai, ko norite, yra įmanoma.

78. Tikėjimas savimi yra pasirinkimas. Tai požiūris, kurį išsiugdome per ilgesnį laiką.

79. Mokiausi, kaupiau patirtį ir dirbau atkakliau už kitus - štai dabar esu, kas esu.

80. Jei norite sėkmės, turite pamiršti žodį "negaliu" ir visus jo giminaičius. Žodis "negaliu" iš tiesų atima Jūsų jėgas, nuginkluoja Jus.

81. Nelaukite 63  metų, o daug anksčiau patikėkite tuo, kad galite pasiekti viską, ko norite. Nešvaistykite niekams gražiausių gyvenimo metų. Nuspręskite, kad galite įgyvendinti visus savo norus ir nedelsdami pradėkite to siekti.

82. Tikėjimas savimi svarbesnis už žinias ar išsimokslinimą,

83. Nekreipkite dėmesio į kitų nuomonę apie jus.

84. Turite tikėti savimi, kai niekas Jumis netiki. Štai kaip tampama nugalėtoju. -Venus Williams.

85. Savo sprendimus daryti ką norite reikia grįsti savo tikslais ir troškimais, o ne tėvų, draugų, žmonos ar vyro ir tt..

86. Liaukitės rūpintis tuo, ką apie jus mano kiti, klausykite tik savo širdies.

87. Kiekviename neigiamame įvykyje yra tokios pat net didesnės naudos užuomazgų.

88. Progų ir galimybių ieškokite visur.

89. Tikiu, kad pasaulis šiandien pateiks man kažką gero.  Nekantraudamas laukiu, kas tai galėtų būti.

90. Drąsiai kelkite naujus tikslus.

91. Jei norite būti laimingas, užsibrėžkite tikslą, kuris užvaldytų Jūsų mintis, kurio jūs siektumėt su didžiule energija ir viltimi - Andrew Carnege.

92. Užsibrėžę savo gyvenimo tikslą, suformavę savo viziją ir išsiaiškinę tikruosius savo poreikius bei troškimus, turite paversti konkrečiais, pagrįstais uždaviniais,  o paskui pradėti veikti neabejodami, kad tikrai juos pasiekti.

93. Stenkitės visus savo tikslų ar uždavinių aspektus apibūdinti kuo konkrečiau. Pvz, kalbėdami apie automobilį, nurodykite jo markę, modelį, spalvą, pagaminimo metus, gabaritus, svorį, formą ir kitas detales. Nepamirškite, kad kai tikslai neaiškūs, tai neaiškūs ir rezultatai.

94. Jums reikia tikslų, kurie priverstų jus įtempti jėgas!

95. Kasdien po tris kartus perskaitykite savo tikslus.

96. Sukurkite tikslų knygą. Ją peržiūrėkite kasdien.

97. Savo svarbiausią tikslą užsirašę nešiokitės piniginėje.

98. Išsirašykite sau piniginį čekį.

100. Norėdami pasiekti didelį tikslą, turite tapti ryškesne asmenybe.  Turite išsiugdyti naujų įgūdžių, naują požiūrį, naujų sugebėjimų.  Privalote pasistengti, pasitemti ir tai darydami patobulėsite visam laikui.

101. Norint eiti pirmyn, svarbiausia pradėti. O pradėti reikia nuo sudėtingų, neįveikiamų užduočių suskaidymo į mažas, įvykdomas ir tada imi jas įgyvendinti. - Markas Tvenas.

102.  Pasidarykite dienos darbų sąrašą. Pirmiausia darykite tai, kas svarbiausia.

103. Sunkiausios užduoties atlikimas dienos pradžioje duoda tonusą likusiai dienai.

104. Naudokite lyderių susikaupimo sistemą.

105. Sėkmė palieka pėdsakus.

106. Ieškokite nurodymų:

1. Ieškokite mokytojo, trenerio, vadovo, geros knygos, vadovėlio, audioprogramos ar interneto išteklių, kurie padėtų jums siekti vieno iš svarbiausių Jūsų tikslų.

2. Ieškokite žmogaus, jau dariusio tai, ką Jūs dar tik ruošiatės daryti, pasiteiraukite, ar galėtumėt kokį pusvalandį pasikalbėti su juo apie tai, kaip jums būtų geriausia pradėti savo darbą.

3. Paklauskite ko nors, ar leistų jums kokią dieną pabūti kartu su juo ir stebėti, kaip jis dirba. Arba pasisiūlykite tapti žmogaus, iš kurio, Jūsų nuomone galėtumėt pasimokyti, padėjėju, pagalbininku, stažuotoju.

Atleiskite stabdžius.

107. Viskas, ko norite, yra už Jūsų ramybės zonos - Robertas Alenas.

108. Galite pakeisti savo konforto zoną:

1. Galite tvirtinti, teigti ir įtikinėti save, kad jau turite, ko norite, darote, ką norite, ir elgiatės taip, kaip norite.

2. Galite sukurti stiprius ir įtikinamus naujus vidinius vaizdinius, kad turite, darote ir elgiatės taip, kaip norite.

3. Jūs galite paprasčiausiai pakeisti savo elgseną.

109. Turite stengtis galvoti, kalbėti ir rašyti apie tokią realybę, kokią norite sukurti. Turite užpildyti savo pasąmonę naujos realybės mintimis ir vaizdiniais.

110. Kalbėjimą keiskite tvirtinimais, pareiškimais.

111. Vienas iš būdų praplėsti  savo konforto zoną - bombarduoti savo pasąmonę naujomis mintimis ir vaizdiniais apie didelę sąskaitą banke, apie sveiką ir tvirtą kūną, apie įdomų darbą, nuoširdžius draugus, įsimintinas atostogas, žodžiu, apie visus savo neva jau pasiektus tikslus. Tam pasiekti naudojamas tvirtinimo metodas: "Man taip lengva ir smagu, kai mano kūno svoris tapo idealus, ir sveriu pvz 95 kg".

112. Efektyvūs Jūsų tvirtinimai turi būti sudaryti vadovaujantis šiais devyniais nurodymais:

1. Pradėkite  nuo žodžių "Aš esu". Tai yra patys veiksmingiausi mūsų kalbos žodžiai. Pasąmonė priima visus šiais žodžiais prasidedančius sakinius kaip nurodymus, įsakymus, kuriuos reikia vykdyti.

2. Naudokite esamąjį laiką. Tai, ko norite, aprašykite taip, tarsi jau turėtumėte, tarsi jau būtumėte to pasiekę.

Autoriaus siūlymai:

Blogai: ketinu įsigyti naują BMW 730 d.

Gerai: negaliu atsidžiaugti, kad važinėju savo naujuoju raudonu BMW730d.

3. Konstatuokite teigimai: sakykite, ko  norite, o ne ko nenorite. Tegu Jūsų tvirtinimai būna teigiami. Pasąmonė negirdi žodžio "ne". tai reiškia, kad sakinį "Netrankykite durų" ji supras kaip "trankykite duris". Pasąmonė mąsto vaizdais, ir žodžiai "Netrankykite durų" jai sukels durų trankymo vaizdą, o sakinys "Man patinka skraidymo sukeliamas jaudulys" sukels malonaus susijaudinimo vaizdą.

Blogai: jau nebebijau skraidyti.

Gerai: man patinka skraidymo sukeliamas jaudulys.

4. Stenkimės, kad tvirtinimai būtų trumpi. Tegu Jūsų pareiškimai būna panašūs į eiliuotus reklaminius tekstus. Taupykite žodžius, tarsi kiekvienas iš jų kainuotų 1000 dolerių. Reikia stengtis, kad tvirtinimai būtų trumpi ir lengvai įsimenami.

5. Siekite, kad tvirtinimai būtų konkretūs. Neaiškūs tvirtinimai duos neaiškius rezultatus.

Blogai: norėčiau važinėtis savo  BMW.

Gerai: važinėjuosi savo naujuoju pilku BMW730 d ir tt.

6. Naudokite tiesioginę nuosaką. Tiesioginė nuosaka suteikia veiksmažodžiams jėgos, sudaro įspūdį, kad veiksmas vyksta šiuo metu.

Blogai: turėčiau kalbėti atvirai ir sąžiningai.

Gerai: kalbu atvirai ir sąžiningai.

7. Pavartokite bent vieną dinamiškas emocijas ar jausmus išreiškiantį žodį. Įtraukdami emocijas, jūs pasijusite taip, tarsi jau būtumėt pasiekę savo tikslą. Dažniausiai tam vartojami žodžiai "su malonumu, džiaugsmingai, džiugiai, laimingai, išdidžiai, ramiai, entuziastingai, saugiai, maloniai, su meile ir tt".

8. Tvirtinimus kurkite sau, o ne kitiems. Kurdami stenkits, kad jie apibūdintų Jūsų, o ne kitų žmonių elgesį.

Blogai: žiūriu, kad Džonis išsivalytų savo kambarį.

Gerai: veiksmingai pranešiu Džoniui, ko iš jo noriu.

9. Pridurkite žodžius "ar ką nors protingesnio". Kai tvirtinime kalbame apie konkrečią situaciją (darbą, galimybę, atostogas), meterialius daiktus (namą, automobilį, jachtą), tarpusavio santykius (su vyru, žmona, vaikais), visada pridurkite žodžius "ar ką geresnio".

113. Kaip naudoti tvirtinimus ir vaizduotę:

1. Peržiūrėkite savo tvirtinimus 1-3 kartus per dieną. Geriausias tam laikas iš ryto, paskui - vidudienį savo orientacijai pakoreguoti, ir dar - prieš einant gulti.

2. Jei reikia, kiekvieną tvirtinimą perskaitykite garsiai.

3. Užsimerkite ir įsivaizduokite savo tokį, koks esate savo tvirtinime. Žiūrėkite į savo taip, tarsi matytumėt savo iš vidaus. Kitaip sakant, žiūrėkite į sceną ne žiūrovo, o spektaklio dalyvio žvilgsniu.

4.  Klausykitės visų garsų, kuriuos galėtumėt išgirsti sėkmingai pasiekę tai, kas teigiama Jūsų tvirtinime pvz, bangos užimą, minios riaumojimą, valstybinio himno melodiją. Įtraukite į tvirtinimus kitus jums svarbius žmones, įsivaizduokite, kaip jus sveikina ir džiaugiasi Jūsų sėkme.

5. Patirkite tai, ką jausite pasiekę savo sėkmę. Kuo stipresni tie jausmai, tuo veiksmingiau vyks procesas.

6. Pasakykite savo tvirtinimą dar kartą, o paskui šį procesą kartokite ir su kitu tvirtinimu.

114. Sėkmės įsivaizdavimo procesas yra visai paprastas. Reikia tik užsimerkti ir įsivaizduoti savo jau pasiektus tikslus.

115. Susirašykite visus savo tikslus ir uždavinius, paskui juos kiekvieną dieną peržiūrėkite, įsivaizduokite, kartokite kaip tvirtinimus.

116. Pradėkite dabar!

117. Kiekvieną dieną raskite laiko įsivaizduoti visus savo tikslus taip, tarsi jie būtų pasiekti. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti, kad Jūsų svajonės išsipildytų. Kai kurie psichologai sako, kad įsivaizdavimui skirta valanda verta septynių fizinio darbo valandų.

118. Veikite taip, tarsi jau būtumėt įgyvendinę savo svajonę.

119. Viena iš puikių sėkmės siekimo strategijų - veikti taip, tarsi jau būtumėt įgyvendinę savo svajonę, Tai reiškia, kad turite mąstyti, kalbėti, rengtis, veikti ir jausti kaip žmogus, jau pasiekęs savo tikslą. Jei veiksite būtent taip, tai pasąmonė gaus įsakmius nurodymus ieškoti būdų, kaip Jūsų tiklus pasiekti.

120. Būkite kuo tik norite, darykite ką tik norite, turėkite viską, ką tik norite.. tuoj pat, nieko nelaukdami.

121. Elkitės taip dabar, kuo norite būti po 5 metų.

 Svarbiausias principas - IMKITĖS Veiksmų!

122. Kai ko gali tikėtis ir laukiantieji, bet tik to, kas liks nuo skubančiųjų. Abrahamas Linkolnas

123. Galų gale ne taip jau svarbu, ką galvojate, ką žinote ar kuo tikite. Svarbu tik tai, ką darote. Johnas Ruskinas

124. Pasaulis moka jums ne už tai, ką žinote, o už tai, ką darote. Yra viena tvirta sėkmės aksioma: "Visata atsilygina už veiksmus". Nors šis principas labai  paprastas ir teisingas, tiesiog stebėtina, kiek daug žmonių visą laiką tik analizuoja, planuoja, organizuoja, o iš tikrųjų reikėtų veikti, ir viskas.

125. Kai  imamės vekti, tai iš karto išjudiname daug tokių dalykų, kurie neišvengiamai veda jus prie sėkmės. Visiems aplinkiniams žmonėms leiskite suprasti, kad Jūsų ketinimai labai rimti.

126. Kalbos - pigūs dalykai!

127. Laimintys, kai tik sukuria planą, iš karto pradeda jį vykdyti, pradeda veikti.

128. Nieko nebus, kol nepradėsite veikti.

129. Liaukitės laukti!

Pats laikas liautis laukti:

1. Tobulumo.

2. Įkvėpimo.

3. Leidimo.

4. Padrasinimo.

5. Kad kažkas pasikeistų.

6. Kad pasitaikytų tinkamas žmogus.

7. Kad vaikai paliktų tėvus.

8.  Palankesnio horoskopo.

9. Naujos administracijos.

10. Rizikos nebuvimo.

11. Kad kažkas Jus pastebėtų.

12. Aiškių nurodymų.

13. Daugiau pasitikėjimo savimi.

14. Skausmo sumažėjimo.

PRADĖKITE TUOJ PAT!

130. Mc Donalds kompanijos įkūrėjas sakydavo: "Sėkmei reikia trijų dalykų:

1) Reikiamu laiku atsidurti reikiamoje vietoje;

2) Žinoti, kad ten esate;

3) Imtis darbo".

131. Kelias į tobulybę grįstas klaidomis. Wiljamas E. Gladstones

132. Neįmanoma išmokti mažiau, galima išmokti tik daugiau. Daugiau žinių sukaupiau dėl to, kad padariau tiek klaidų. Buckministeris Fulleris

133.  Pradėkite ir viskas.

134. Kiekvieną nesėkmę galima apeiti alternatyviais veiksmais. Kai prieinate kliūtį, apeikite ją. Mary KayAsh

135. Yra daug būdų pasiekti savo tikslą, tik reikia žinoti, ko iš tikrųjų nori.

136. Pasirinkite tą savo gyvenimo sritį - karjerą, finansus, tarpusavio santykius, sveikatą ir fizinį pajėgumą, poilsį, pomėgius ar bendradarbiavimą su spauda, kurią norėtumėt tirti, ir iš karto imkite veikti.

137. Rizikuokite

138. Pažanga niekada nebūna be rizikos; žaidžiant beisbolą neįmanoma pasiekti antrosios bazės, išliekant pirmojoje.

139. 20 % valdžios duodama, 80 % reikia pasiimti. Tad imkite! Peteris Ueberrothas

140. Kai tik gali, kartok savo sugalvotus teiginius. Pvz., "Esu genijus ir naudoju savo išmintį".

141. Po galais - tik siekite, ir nieko daugiau nereikia!

142. Daug pasiekia tik tie, kurie smarkiai rizikuoja. Robertas F. Kenedy

143. Nesiliaukite eiti link savo tikslo, kol jį pasieksite.

144. Reikia tik išsaugoti teigiamą nusiteikimą, neprarasti budrumo ir žiūrėti, kas vyksta.

145. Siekdami savo svajonės būkite pasirengę viską statyti ant kortos.

146. Jei norite pasiekti didelį tikslą, jums teks rizikuoti. Alberto Salazamas

147. BŪKITE PASIRENGĘ SUMOKĖTI REIKIAMĄ KAINĄ.

148. Jei žmonės žinotų, kaip sunkiai dirbau, siekdamas savo meistiškumo, jie tikrai nemanytų, kad tai kažkoks stebuklas. Mikelanželas

149. Treniruotis, treniruotis ir dar kartą treniruotis!

150. Suprantu, kad vienintelis būdas ko nors pasiekti gyvenime, tai atkakliai dirbti. Nesvarbu, kas jūs būtumėt - muzikantas, rašytojas, sportininkas ar verslininkas - kito būdo nėra. JEi dirbsite - laimėsite, jei ne - tai nieko nebus.

151. Svarbu ne valią turėti - ją visi turi. Savrbu valią pasirengti nugalėti. Paulas "Bear" Bryantas

152. Jei užsiimate prekyba internetu, iš pradžių turite labai daug dirbti vos ne veltui.

153. PRAŠYKITE, PRAŠYKITE ir DAR KARTĄ PRAŠYKITE!

154. Reikia prašyti. Mano nuomone, prašymas yra pasaulyje galingiausias, bet mažiausiai naudojamas būdas siekti sėkmės ir laimės. Petry Rossas

155. Stebina tai, kad prašymas - vienas iš pačių galingiausių sėkmės principų - daugeliui žmonių tebėra neįveikiamas dalykas.

156. Kodėl žmonės bijo prašyti? Pvz., jie bijo atrodyti kvaili ar nevykeliai. Labiausiai bijo, kad jų prašymas nebūtų atmestas.

157. Rizikuokite prašyti, ko norite.

158. Prašydami nieko neprarasite, o gaunate labai daug.

159. Pradėkite prašyti jau dabar.

160. IGNORUOKITE ATMETIMĄ.

161. Jei norite sėkmingai veikti, turite išmokti, kaip reaguoti į prašymo atmetimą. Atmetimas yra natūrali gyvenimo sudėtinė dalis.

162. Niekada neatsisakykite savo svajonės. Svarbiau už viską yra atkaklumas. Jei jums nepakaks noro ir tikėjimo savimi tęsti toliau, kai jums pasakys, jog laikas liautis, niekada nepasieksite savo tikslo. Tawni Odell

163. Sėkmės paslaptis glūdi sugebėjime nepasiduoti, neatsisakyti savo tikslo.

164. NAUDOKITĖS GRĮŽTAMUOJU RYŠIU SAVO LABUI

165. Kai imsitės veiksmų, grįžtamasis ryšys praneš ar darote, ką reikia.

166. Idėja kaip užsiimti veikla: ar įmonė dirba efektyviai? Kaip pagerinti įmonės darbą? Kokios įmonės perspektyvos?

167. Įsiklausykite į grįžtamąjį ryšį.

168. Ieškokite dėsningumų.

169. Esmė ta, kad jei keli žmonės sako jums tą patį dalyką, tai jų žodžiuose yra tikriausiai dalelė tiesos.

170. Sutelkite dėmesį į savo viziją. Prisiminkite išmoktas pamokas, iš naujo įsipareigokite savo pirminiam planui arba pasidarykite naują veiksmų planą, o paskui pradėkite jį vykdyti. Neiškriskite iš žaidimo. Toliau judėkite savo svajonių realizavimo link. Pakeliui padarysite daug klaidų. Tai bus pamokos.

171. JŪSŲ TIKSLAS - NUOLATINIS IR NIEKADA NESIBAIGIANTIS TOBULĖJIMAS.

172. Nuspręskite, ką norite tobulinti.

173. Klauskite, kaip galėčiau patobulėti šiandien?

174. Meistriškumui įgyti reikia laiko.

175. Reikia daug praktikuotis.

176. Kiekviena knyga, kiekviena išmokta pamoka, kiekviena Jūsų patirtis yra dar vienas karjeros ir gyvenimo statybinis elementas.

177. Įsipareigokite kiekvieną dieną įvairiausiais būdais tobulėti.

178. SIEKDAMI SĖKMĖS, SKAIČIUOKITE.

179. Turite matuoti tai, ko norite daugiau.

180. DEMOSTRUOKITE ATKAKLUMĄ.

181. Dauguma žmonių liaujasi stengtis, kai jau yra arti sėkmės. Nebaigia distancijos, kai iki finišo lieka vos keli žingsniai. Pasiduoda paskutinę žaidimo minutę. H. Rossas Perotas

182. Visada pabaik pradėtą darbą.

183. Nesvarbu, kaip sunku tai atrodytų, kuo ilgiau Jūsų pastangas apvainikuos sėkme.

184. Pargriūk septynis kartus, atsistok aštuonis. Japonų patarlė

185. "Ne" yra žodis jūsų kelyje į "taip". Per anksti neatsisakykite savo svajonės, net jei jums gero linkintys tėvai, giminės, draugai ir kolegos ragintų imtis :tikro darbo". Jūsų svajonės ir yra jūsų tikrasis darbas. Joyces  Spizeris

186. Ką galėtumėt nuveikti jūs, jei klausytumėt savo širdies balso, kasdien laikydamiesi tokios griežtos drausmės ir niekada neatsisakytumėt savo svajonės.

187. Niekada, niekada, niekada nemeskite pradėto darbo.

188. Mesti pradėtą darbą visada per anksti.

189. Sėkmė yra kasdien kartojamų mažų pastangų suma. Robertas Collieris

190. Kiekvieną dieną atlikti penkis konkrečius dalykus, kurie vestu mus tikslo link.

191. Kas atsitiktų, jei kiekvieną dieną atsidėtumėt po 5 lt?

192. PRANOKITE LŪKESČIUS.

193. Žmonės kuriems sekasi, tarsi iš įpročio padaro daugiau.

194. Jei esate pasirengę padaryti daugiau nei tiek, už kiek jums moka, tai ateis laikas, kai jums mokės daugiau. Nežinomas šaltinis

195. Įsivaizduokite, ką galėsite pasiekti jūs, jei būsite pasirengęs dar truputį pasistengti, suteikti dar šiek tiek papildomų paslaugų.

196. Padarykite daugiau nei žmonės tikisi iš jūsų.

Antra knygos dalis.

197. Didžiausia mūsų kartos revoliucija yra atradimas, kad žmonės, kurdami vidines savo proto nuostatas, gali pakeisti išorinius savo gyvenimo aspektus. Williamas Jamesas

198. MESKITE MĖGSTANČIŲJŲ VERKŠLENTI DRAUGIJĄ IR SUBURKITE APLINK SAVE ŽMONES, KURIEMS SEKASI.

199. Jūs esate penkių žmonių, su kuriais praleidžiate daugiausia laiko, vidurkis. Jimas Rohnas

200. Tapsite panašūs į žmones, su kuriais praleidžiate daugiausiai laiko.

201. Už galimybę būti su nepaprastais žmonėmis mokėkite bet kokią kainą. Mike Murdock

202. Nors ir kokią nesėkmę patirtum, reikia bandyti ieškoti kito kelio, stengtis pakilti, peršokti kliūtis, jas apeiti ar prasiskverbti pro jas, bet niekada nepasiduoti. Nėra padėties be išeities.

203. Pasitikėjimas savimi yra užkrečiamas. Nepasitikėjimas - irgi. Vimce Lombardi

204. Būkite išrankūs.

205. Aš tiesiog nebendrauju su tais, su kuriais man nesinori būti kartu. Taškas. Bendrauju su žmonėmis, kurie laimingi, kurie auga, kurie  nori mokytis, kurie nevengia atsiprašyti ar padėkoti, ir kurie linksmai leidžia laiką. Johnas Assarafas

206. Reguliariai darykite sąrašą žmonių, su kuriais leidžiate laiką. Paskui pažymėkite, kurie jūsų nuomone, negatyvūs, kurie pozityvūs.

207. Suburkite aplink save žmones, kuriems sekasi.

208. Eksperimentuokite - darykite tai, ką daro sėkmingieji, mąstykite taip, kaip jie masto ir tt.

209. PRIPAŽINKITE SAVO TEIGIAMĄ PRAEITĮ

210. Pratimas su veidrodžiu. Esate gyvasis magnetas. Į savo gyvenimą įtraukiate tai, kas derinasi su Jūsų vyraujančiomis mintimis. Brianas Tracy

211. Jack Canfield siūlo: Prieš eidami miegoti atsistokite priešais veidroįm ir padėkokite sau už viską, ką pasiekėte per dieną:

1. visus pasiekimus - verslo, finansų, mokymosi, asmeninio fizinio, dvasinio ir emocinio tobulėjimo srityse;

2. visas asmeninės drausmės apraiškas - kad laikėtės dietos, mankštinotės, skaitėte, meditavote, meldėtės;

3. visos sėkmingo pasipriešinimo pagundoms atvejus.

4. sakykite "myliu save".

212. Nenuleiskite akių nuo prizo.

213. Sėkmingieji visą laiką siekia savo pasirinktų tikslų.

214. Ką laimėsiu, jei išsaugosiu esamą padėtį?

215. Savo vidinį kritiką pakeiskite vidiniu patarėju.

216. Ką žmogus galvoja, tas jis ir yra. James Allen

217. Jei nebūsite budrus, galite nužudyti save ribojančiomis mintimis.

218. Kalbėkite kaip nugalėtojas.

219. Šiandien esate ten, kur atvedė jūsų mintys; rytoj būsite ten, kur nuves jūsų mintys. James Allen

220. Netikėkite viskuo, ką girdite (net savo mintyse). Danielis G. Amenas

221. Turėtumėt nuolat klausti savęs: Ta mintis padeda man ar kenkia? Ar ji artina mane prie to, ko siekiu, ar tolina nuo to?

222. Mokykitės ieškoti teigiamų dalykų.

223. Labai veiksminga priemonė įvertinimo sugebėjimams stiprinti - kiekvieną rytą skirti 7 minutes užrašyti visiems dalykams, kuriuos vertinate savo gyvenime. Patariu tai daryti visą gyvenimą, nes vėliau tai tampa kasdieniu ritualu.

224. Visos nuomonės yra sukurtos mūsų pačių.

225. Pasidarykite sąrašą dalykų, kuriuos reikia sakyti save vertinant. Įtraukite visus dalykus, kuriuos turėtumėt sakyti sau, bet nesakote. Tipiškas sąrašas galėtų atrodyti taip:

1. Tu per mažai mankštiniesi.

2. Tu priaugai per daug svorio.

3. Geri per daug alkoholio ir valgai per daug saldumynų.

4. Turi sumažinti angliavandenių kiekį maiste.

5. Jei anksčiau atsikelsi, turėsi daug laiko mankštai.

6. Esi tinginys. Kodėl nepabaigei, ko pradėjai.

 

Čia būvo tik maža dalis Jack'o Canfield'o genialių minčių. Visa kita rasite jo knygoje "Sėkmės principai". Šios taisyklės puikiai veikia, jei juos taikote praktiškai:). Sėkmės!