Sėkmė - tai tavo požiūrio į gyvenimą vaisius.


L.A.Seneca "Laiškai Lucilijui"

Į rankas jau trečią kartą perskaityti paėmiau man labai patikusią knygą antikos laikų išmintingo filosofo Senaca knygą " Laiškai Lucilijui" (ją tikrai rekomenduoju perskaityti. Skatant nebūtina viską imti tiesiai į širdį - butinai persijok tas mintis per save kaip per rėtį ir priimk atsakingai į jas pasižiūrėjęs, nes autorius vertina ne tik dorybę, bet ir mirtį (daugiau sužinosite šioje knygoje).

Perskaitę pamatysite, kaip smarkiai artimos tų laikų (prieš 2000 metų) problemos, šiuolaikinėms. Tos pačios bėdos, ydos, problemos. Tik vergų ir gladiatorių kautynių nebėra..

Mano knyga jau senoka, išleista 1986 metais "Minties" leidykloje. Dėkui visiems autoriams, išvertusiems ir pristačiusiems tokį aukso lobį..

Citatos iš šios knygos:

"Patikėk, iš tiesų yra taip, kaip rašau: dalį laiko iš mūsų išplėšia, dalį atima, dalis dingsta savaime. Tačiau gėdingiausia jį švaistyti per psileidimą" - P.15.

"Nemanau, kad vargšas tas, kuris tenkinasi likučių trupiniais. Tačiau norėčiau, kad saugotumei savo turtą. Pats laikas pradėti, nes kaip dar mūsų senoliai suprato, vėlu taupyti, kai dugnas matyti". - P.16

"Manu, kad pagrindinis sveiko proto bruožas yra sugebėjimas sustoti ir bendrauti su savimi.  Tačiau žiūrėk, kad daugelio autorių bei įvairių knygų skaitymas nevirstų betiksliu klaidžiojimu ir blaškumusi". - P.16

"..visa, kas daroma prabėgomis, neduoda naudos". - P.16

"Skurdžius - ne tas, kuris mažai turi, bet tas, kuris trokšta daugiau turėti" - P.17

"Žemiausia - turėti tai, kas būtiniausia, aukščiausia - tai, ko pakanka". - P.17

"Ramybė turi kaitaliotis su veikla, veikla su ramybe"  - P.18

"Atkakliai tęsk tai, ką pradėjai, ir kiek įmanydamas skubėk, kad galėtum kuo ilgiau gėrėtis tobula ir darnia siela" - P.18

"Joks turtas neteikia džiaugsmo šeimininkui, jei šis širdyje nepasiruošęs jo prarasti"  - P.19

"Viską, ko reikia prigimčiai, įgijama ir pasiekiama. Liejame prakaitą tik dėl tų dalykų, kurie nėra būtini {...}. Tai, ko žmogui pakanka, yra po ranka. Turtingas tas, kam skurdas mielas brolis". - P. 20

"Giriu ir džiaugiuosi, kad taip atkakliai atsidedi mokslui ir, viską užmiršęs, stengiesi užsiimti tik vienu - kad diena iš dienos taptum geresnis" - P.20

"Gyvenkite geriau negu minia, bet ne kitaip negu ji. Antraip atbaidysime ir atstumsime nuo savęs tuos, kuriuos norime pataisyti". - P.21

"Trokšti retų daiktų - prabanga, atsisakyti įprastų ir lengvai įgyjamų daiktų kvailystė". - P.21

"Man patinka tokia taisyklė: gyvenimas turi išsitekti tarp dorų žmogaus įpročių ir visuomenės papročių". -P.21

"Silpnos dvasios tas, kuris nesugeba pakęsti turto"-P.21

"Reikėtų tau pačiam dabar atvykti čionai pirmiausia todėl, kad žmonės labiau tiki akimis, negu ausimis, antra todėl, kad kelias per pamokymus yra ilgas, o per pavyzdžius - trumpas ir veiksmingas". -P.23

 "Klausi, ko labiausiai vengti? - Minios. Į ją įsimaišęs, niekada nebūsi saugus".-P.24

"Mat per malonumus ydos lengviau įsigauna į mūsų sielas. Kaip manai, apie ką aš kalbu? Apie tai, kad grtu namo godesnis, didesnis garbėtroška, labiau ištroškęs prabangos ir, aišku, žiauresnis ir nežmogiškesnis, nes pabuvojau tarp žmonių". - p.24

"Bendrauk su tais, kurie padarys tave geresnį. Prisileisk tuos, kuriuos gali padaryti geresnius. Tai vyksta drauge:" žmonės, mokydami kitus, mokosi patys".-P.25

"Tave minia giria. Tad ar turi dėl to būti patenkintas savimi, jeigu tave supranta daugumas? Tegul gerosios tavo savybės bus nukreiptos į vidų"- P.26

"Žinokite, kad po šiaudiniu stogu žmogui nė kien ne blogiau, negu po auksiniu". -P.27